"Opowieści morskie"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „OPOWIEŚCI MORSKIE (MARYNISTYCZNE)”, LEGENDY, MITY, OPOWIADANIA ZWIĄZANE Z MORZEM.  

    I. Organizator :
           Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
           ul. Mikołowska 3.
  
   II  Adresaci konkursu:
        Uczniowie klas I – III      Szkoły Podstawowe
              IV – VIII Szkoły Podstawowe
Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe, Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).
  
    III Termin i miejsce składania prac konkursowych.
           Prace należy dostarczyć  do dnia 19 lutego 2020 roku, osobiście lub pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41 – 400 Mysłowice.
  
    IV    Cele konkursu.
                    ◦ popularyzacja wiedzy  (dotyczy legend, bajek, mitów i opowiadań, ogólnie literatury związanej z morzem).
                    ◦ Kształtowanie zdolności manualnych, warsztatowych.
                    ◦ Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na faunę, florę i cały  podwodny  świat przyrody.

   V    Regulamin konkursu.
1.  Zadaniem ucznia będzie wykonanie jednej pracy.
2.  Wymagania techniczne pracy plastycznej: praca płaska, format – A3, A4 wykonana dowolną techniką (malarską, rysunkową, mieszaną i inną np. grafika). 
3.  Prace nie podlegają zwrotowi.
4.  Każda praca na odwrocie na  dodatkowej kartce ( podklejonej, dołączonej do pracy plastycznej), powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres szkoły, e-mail szkoły, ulica, miejscowość i kod pocztowy i własny tytuł    pracy.
5. Jury w osobach specjalistów, nauczycieli – plastyków, dokona oceny
6.  Zwycięzcy otrzymają nagrody, upominki, dyplomy.
7.  O rozstrzygnięciu konkursu szkoły, instytucje zostaną powiadomione 13 marca 2020 roku.

Wyjaśnienie tematu:
„ Opowieści morskie” – mogą być rozumiane jako np. ilustracja, interpretacja   
dowolnego opowiadania, legendy, mitu  - ogólnie też literatury o tematyce morskiej również i tej podwodnej (z całym bogactwem fauny i flory tego morskiego świata).
Podstrony (1): Sprawozdanie
ĉ
Magda Adamczyk,
2 sty 2020, 04:46
Comments