Zespoły teatralne 2 IV 2019r.

Zespoły instrumentalno-wokalno 3 IV 2019r.

Zespoły taneczne 4 IV 2019r.