Regulamin 2019

Regulamin XXI Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
rok szkolny 201
8 / 2019


Festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.

 1. Cele festiwalu: konfrontacja dokonań i poszukiwań twórczych w różnych dziedzinach sztuki: muzyki, tańca, teatru, poszukiwań estetycznych.

 2. Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego.

 3. Dokonanie oceny poziomu artystycznego różnych zespołów skupiających mysłowickie dzieci i młodzieży.

 4. Wymiana doświadczeń w zakresie artystycznej pracy z młodzieżą .

 5. Rozwijanie talentów estradowych.

 6. Organizatorzy:
  - Młodzieżowy Dom Kultury


I. Zespoły muzyczne różnego typu - program o łącznym czasie trwania do 10 minut

 1. instrumentalne

 2. instrumentalno - wokalne, chóry

 3. zespoły wokalne

 4. poezja śpiewana

 5. zespoły folklorystyczne

  (z wyjątkiem zespołów rockowych )

 6. soliści (solista nie może być członkiem zespołu, który występuje)

Maksymalnie 2 utwory, tylko w języku polskim.


II. Zespoły taneczne - czas prezentacji do 15 minut

 1. taniec towarzyski - formacje taneczne ( przynajmniej 6 par)

 2. miniatura taneczna ( inscenizacja taneczna)

 3. taniec i piosenka

 4. zespoły folklorystyczne

 5. pantomima

 6. disco- dance, disco-show

 7. hip hop, break dance

 8. inne propozycje taneczne


Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.III. Zespoły teatralne - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

 1. teatr poezji i estrady poetyckie

 2. teatr publicystyczny

 3. teatr dramatyczny

 4. teatr lalkowy

 5. kabaret

 6. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp)


Prosimy bardzo wszystkie uczestniczące zespoły o nie przekraczanie wyznaczonych limitów czasowych !


Zgłoszenia zespołów dokonuje się w terminie do 22 marca 2019 roku poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl (karta zgłoszenia dostępna będzie od 21 stycznia 2019) lub bezpośrednio na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
41 - 400 Mysłowice
ul. Mikołowska 3
tel. / fax 2-222-545

(w nieprzekraczalnym terminie)

do dnia 22 marca 2019 roku.


Do zgłoszeń należy dołączyć wypełnione karty zespołu (po 1 egzemplarzu dla każdego zespołu), których wzory dołączamy do niniejszego pisma. Na karcie należy wpisać bardzo dokładnie czas trwania występu, a także ewentualne potrzeby techniczne zespołu (mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie, rekwizyty teatralne : krzesła, stoły itp.)

O dokładnym terminie występu zespołu (dzień, data i godzina) powiadomimy oddzielnie po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu harmonogramu. Ewentualne przesunięcia, zmiany w harmonogramie występów dopuszczalne są tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach.

Festiwal odbywać się będzie w dniach: 2,3,4 kwietnia 2019 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 (aula liceum).

ĉ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:17
ĉ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:17
ĉ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:17
ċ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:17
ċ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:17
Comments