Regulamin 2021

Regulamin XXII Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
rok szkolny 2020 / 2021

Tegoroczny festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.
Festiwal będzie odbywał się w formie zdalnej.

Cele festiwalu:

 1. Konfrontacja dokonań i poszukiwań twórczych w różnych dziedzinach sztuki: muzyki, tańca, teatru, poszukiwań estetycznych.

 2. Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego.

 3. Dokonanie oceny poziomu artystycznego różnych zespołów skupiających mysłowickie dzieci i młodzieży.

 4. Wymiana doświadczeń w zakresie artystycznej pracy z młodzieżą .

 5. Rozwijanie talentów estradowych.

Organizator:
        Młodzieżowy Dom Kultury

Oceniane kategorie:

I. Zespoły i soliści muzyczni różnego typu - program składający się z maksymalnie dwóch utworów w języku polskim o łącznym czasie trwania do 10 minut

a. instrumentalne
b. instrumentalno-wokalne, chóry
c. wokalne
d. poezja śpiewana
e. folklorystyczne (z wyjątkiem zespołów rockowych)

Szkołę lub placówkę może reprezentować najwyżej dwóch solistów w każdej z grup wiekowych. Solista nie może być członkiem innego zespołu muzycznego biorącego udział w festiwalu.

II. Zespoły taneczne, pary i soliści - czas prezentacji do 15 minut

a. taniec towarzyski
b. miniatura taneczna ( inscenizacja taneczna)
c. taniec i piosenka
d. zespoły folklorystyczne
e. pantomima
f. disco-dance, disco-show
g. hip hop, break dance
h. inne propozycje taneczne
Pary taneczne i soliści nie mogą być członkami innych zespołu tanecznych biorących udział w festiwalu. Każdy występujący może być członkiem tylko
jednego zespołu
lub pary.

III. Zespoły teatralne i soliści - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

a. teatr poezji i estrady poetyckie
b. teatr publicystyczny
c. teatr dramatyczny
d. teatr lalkowy
e. kabaret
f. monodram, monolog, stand up.
g. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp.)

Soliści nie mogą być członkami innych zespołu teatralnych biorących udział w festiwalu. Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.

Zgłoszenia wykonawców dokonuje się w terminie do 31 marca 2021r. poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.mdk.edu.pl.
Materiały wideo oraz skany zgód należy przesłać do 9 kwietnia 2021r. 

PROSIMY NIE PRZEKRACZAĆ POWYŻSZYCH TERMINÓW !!!

Wymagania dotyczące materiału wideo.

 • Format zapisu – HD 720P.

 • Kadr w ujęciu poziomym (panorama)

 • Na początku zarejestrowanego materiału wykonawca powinien wyraźnie się przedstawić lub zostać przedstawiony (zespół).

 • Zarejestrowany materiał musi być dobrej jakości, zarówno obraz jak i dźwięk musi być czytelny i wyraźny.

 • Nazwa pliku musi zawierać nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy.

 • W przypadku rejestracji materiału z pomocą telefonu, zaleca się stosowanie odpowiedniej do tego celu aplikacji, np. Dolby On

Procedura zgłaszania wykonawców.
 1. Przygotuj odpowiednie konto pocztowe. Do późniejszego przesyłania zarejestrowanych występów należy wykorzystać prywatne lub szkolne konto pocztowe działające w ramach serwisu Google – Gmail lub Classroom (Google Workspace).

 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, w którym również umieścisz wyżej wymieniony adres e-mail.

 3. Jeśli zgłaszasz większą liczbę wykonawców (zespół uważamy za jednego wykonawcę), formularz wypełnij dla każdego z nich osobno.

 4. Na podany w karcie adres e-mail zostanie przesłany link do folderu sieciowego.

 5. W udostępnionym folderze należy umieścić plik z zapisem występu zgłoszonego do festiwalu oraz skan zgody opiekuna lub osoby pełnoletniej na przetwarzanie danych osobowych każdego uczestnika. Nazwy plików muszą zawierać nazwę wykonawcy lub jego imię i nazwisko. (np. Zgoda_Jan_Nowak.jpg, Wysteęp_pszczółki.mp4)
  Formularz zgoda znajduje się w załączniku do regulaminy regulaminu.

 6. Po upływie terminu przesyłania materiałów, dostęp do folderu zostanie zablokowany.

  Wszelkie problemy z przesłaniem materiałów należy niezwłocznie zgłaszać na adres festiwal@mdk.edu.pl

Ċ
Grzegorz Gadomski,
10 sty 2021, 09:40
Ċ
Grzegorz Gadomski,
10 sty 2021, 09:40
Comments