Sprawozdanie z XX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

Impreza organizowana była przez Młodzieżowy Dom Kultury w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2018 roku. Uczestniczyło w niej 87 zespołów: 

Kategorie:
  • teatralna - 13 zespołów 
  • taneczna - 29 zespołów 
  • muzyczna ( wokalno-instrumentalne ) - 45 zespołów
z następujących palcówek: Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach, Szkołą Podstawowa nr 12 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach, Szkołą Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 17
w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Mysłowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach, Studio Artystyczne Maciej z Zabrza,Gimnazjum nr 3
w Mysłowicach, Stage ART Dance Studio w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Mysłowicach, MOK-stowarzyszenie formacja Taneczna Reaktywacja
z Żor, Szkoła Podstawowa Sportowa w Mysłowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

Lista Laureatów, ustalona przez Komisję Konkursową w składzie:
Hanna Tabor – przewodnicząca
Michał Knafel
Karina Krechowiecka
Dagmara Szarama
Małgorzata Nowak
Monika Adamek-Tuszyńska
przedstawia się następująco:
GRAND PRIX FESTIWALU
otrzymuje Studio Artystyczne Macieja z Zabrza
za występ zespołu wokalnego "M-Canto"
opiekunem jest pani Magdalena Polok 

Kategoria muzyczna:

Szkoła Podstawowa kl. I-III

Zespoły wokalne
I miejsce - "Skala” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach (SP11)
II miejsce – "Jedyneczki” Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach
III miejsce - "Zielone nutki” Zespół Szkół nr 1 w Mysłowicach (SP 10)
III miejsce - "Rokomotywa” Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

Soliści I-III
I miejsce - Maja Popielas ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach
II miejsce – Karol Grudnik z Klubu Piosenki Ballo w Żorach
wyróżnienie – Zofia Szmańda z Klubu Piosenki Ballo w Żorach

Zespołu wokalne - Szkoła podstawowa kl. VI-VII
I miejsce - "Dyszka” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach
II miejsce - "Akord” ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach
III miejsce - "Triada” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach

Soliści – Szkoła Podstawowa kl.IV-VII
I miejsce - Anna Sobolewska Szkoła Podstawowa nr 1w Mysłowicach
II miejsce - Maria Brudnowska - Klub Piosenki Ballo w Żorach
III miejsce - Aleksandra Bojko Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie

Kategoria zespoły instrumentalne kl. I-III:
I miejsce - Zespół fletowy z SP 13 w Mysłowicach
II miejsce - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - grupa początkująca

Kategoria zespoły instrumentalne kl. IV-VII:
I miejsce - "Kosztowni” Szkoła Podstawowa nr 16 w Mysłowicach
II miejsce - "Canta” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach
III miejsce – Oliwia Kotara Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
III miejsce - Szkolna Orkiestra Gitarowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie

Gimnazja

Soliści
I miejsce – Anna Pszonak ze Studia Artystycznego Maciej z Zabrza
II miejsce – Jagoda Bilewicz Szkoła Podstawowa nr 16 w Mysłowicach
wyróżnienie – Dariusz Koźlik Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach

Soliści instrumentalni
I miejsce – Ireneusz Szarszaniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach
II miejsce – Bartłomiej Krzyżak ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach

Kategoria taneczna:

Szkoły Podstawowe kl. I-III
I miejsce - "Baletki” ze Studia Artystycznego Maciej z Zabrza
II miejsce- "Błyskotki” ze Szkoły Podstawowej nr 13 i Młodzieżowego Dom Kultury w Mysłowicach
II miejsce- "MINI REAKTYWACJA” z MOK-u - stowarzyszenie formacja Taneczna Reaktywacja z Żor
wyróżnienie - "Siódemeczki” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach.

Szkoła Podstawowa kl. IV-VII
I miejsce- zespół "ECARTE” ze Studia Artystycznego Maciej z Zabrza
II miejsce- zespół "Reaktywacja” z MOK-u – stowarzyszenie formacja Taneczna Reaktywacja w Żorach
II miejsca - zespół "Mini Slide” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
III miejsce – zespół "Misz Masz I” z Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

Gimnazja
I miejsce- zespół I FLY ze Szkoły Tańca I FLY w Mysłowicach
II miejsce- zespół "CONTEMPO” z StageART Dance w Mysłowicach
III miejsce - zespół tańca jazzowego "Slide” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce- Zespół "D.G.R.O CREW”” z VIA Sport Activ w Jaworznie
II miejsce – zespół "DANCE GROUP” z MOK w Żorach
III miejsce zespół "INSOMNIA” z Good Mood w Katowicach

Kategoria teatralna:

Szkoły Podstawowe kl. I-III
I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach– spektakl "Na drodze z Kubusiem Puchatkiem”
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 Mysłowicach "Czerwony Kapturek czyli bojka o dziołszce w czerwonej czopeczce”
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach "Święto Niezapominajki”

Szkoły Podstawowe kl. IV  VII
I miejsce - Szkoła Sportowa w Mysłowicach " Jaś i Małgosia"
II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP 11) w Mysłowicach - "Kopciuszek z Larysza"  
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach "Ekoludki i Królewna Śnieżka"

Gimnazja
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach „Makbet na motywach Szekspira”
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach – fragment "Emigrantów” S. Mrożka
III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum – fragment "Zemsty”A. Fredry
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 10 w Mysłowicach - fragmenty "Skąpca” Moliera wersja współczesna.

Ponadgimnazjalne
I miejsce- zespół ,,Bohema” z Młodzieżowego Domu Kultury oraz II Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach


Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.
Doceniając ogromny wkład pracy i wysiłek bardzo wszystkim dziękujemy, składamy też serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom przygotowującym zespoły do uczestnictwa w naszej wieloletniej tradycyjnej imprezie.

Wszystkich zwycięzców zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród.
O terminie i godzinie uroczystości poinformujemy na stronie MDK-u i Facebooku. Informację prześlemy również drogą elektroniczną.
Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy wszystkich za rok.

                                                                                                                                                                    W imieniu organizatorów
                                                                                                                                                    Monika Adamek – Tuszyńska – dyrektor MDK