Sprawozdanie z XXI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

Impreza organizowana była przez Młodzieżowy Dom Kultury w auli budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach w dniach 2, 3, 4 kwietnia 2019 roku. Uczestniczyło w niej 71 zespołów:

Kategorie:

 • teatralna - 11 zespołów

 • taneczna - 25 zespołów

 • muzyczna (wokalno-instrumenalna) - 35

z następujących placówek:
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi 
i Dwujęzycznymi w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach, Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 14 w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. I. Fików w Mysłowicach, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach,Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach, StageART Dance Studio w Mysłowicach, Studio Ruchu Endorfina w Katowicach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, Studio tańca IFLY w Mysłowicach,


Lista Laureatów, ustalona przez Komisję Konkursową w składzie:


 1. Hanna Tabor – przewodnicząca

 2. Karina Krechowiecka

 3. Dagmara Szarama

 4. Monika Adamek - Tuszyńska
  przedstawia się następująco:


Kategoria muzyczna:

Soliści

 • Wyróżnienie - Aurelia Baran ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach

Soliści IV-VIII

 • I miejsce - Oliwia Kotara z Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

 • II miejsce - Alicja Klepka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach

 • II miejsce - Bruno Pypeć ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach

 • III miejsce - Hanna Bober ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach


Soliści klasa 3 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce – Natalia Wołowiec z II Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach

 • II miejsce – Liliana Niemczyk ze Szkoły Podstawowej nr 10 Mysłowicach

 • III miejsce – Grażyna Dusza ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach


Zespoły wokalno - instrumentalne I-III

 • I miejsce – Zespół „Jedyneczki” ze Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach

 • II miejsce – Zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach

 • II miejsce – Zespół „Rokomotywa” z Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

 • III miejsce – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach


Zespoły wokalne - Szkoła podstawowa kl. VI-VIII

 • I miejsce - Zespół („Szła dzieweczka”, „Przy studziynce siedziała”) ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach

 • II miejsce - Zespół („Śliwka robaczywka”) ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Mysłowicach

 • III miejsce - Zespół ( „Mały kanon”) ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach


Kategoria zespoły instrumentalne - Szkoła Podstawowa kl.I - III


 • I miejsce -Rokomotywa Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

 • II i III miejsce - nie przyznano


Kategoria zespołu instrumentalne – Szkoła Podstawowa kl.IV-VIII

 • I miejsce – zespół „ACORD” z Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

 • II miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie

 • III miejsce - nie przyznano


Kategoria taneczna:


Szkoły Podstawowe kl. I-III
 • I miejsce - „Robo Dance ” ze Studia Ruchu Endorfina z Katowic

 • II miejsce - Misz Maszz Młodzieżowego Dom Kultury w Mysłowicach

 • II miejsce - „MINI FLEX z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku (Jeżyki)

 • III miejsce - Ptaszki w pnączach ze StudiaART Dance Studio w Mysłowicach.

 • Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 7 w Mysłowicach za taniec „Rock'n roll


Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII

 • I miejsce - zespół taneczny „FLEX” za taniec współczesny z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku.

 • II miejsce - zespół „Street Dance” ze Studia Ruchu Endorfina w Katowicach ( czerwone bluzki).

 • II miejsca - zespół z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie za taniec „Krople oceanu”

 • III miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach za układ taneczny z hula hopem.

 • III miejsce - zespół „Mały FLEX” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku za taniec „W krainie kwitnącej wiśni”


Klasa 3 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce - zespół StageART Dance Studio w Mysłowicach za taniec „Więzi”

 • II miejsce - zespół jazz ze Studio Tańca IFLY w Mysłowicach

 • III miejsce - Studio Ruchu ENDORFINY z Katowic za taniec „Okruchy wolności”

 • III miejsce – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie za taniec „Nietoperze”


Kategoria teatralna:


Szkoły Podstawowe kl. I-III

 • I miejsce- zespół teatralny „Odblaski z Trzynastki” ze Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach - spektakl „Bezpieczna Smerfolandia

 • II miejsce – Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach za spektakl „Damulki i wieśniaczulki”

 • III miejsce – nie przyznano


Szkoły Podstawowe kl.IV-VIII

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach za spektakl Trudno nie wierzyć w nic

 • I miejsce – Teatr „Bez Sceny” ze Szkoła Podstawowa nr 37 z Tychów za spektakl Meksykańska bajka o miłości i szaleństwie

 • II miejsce- Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach za spektakl Śnieżka modern”.

Ponadgimnazjalne

 • I miejsce- zespół „Bohema” z Młodzieżowego Domu Kultury oraz II Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach za spektakl „Poskromienie złośnicy”

 • II miejsce – zespół teatralny „Popromienni” z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

 • III miejsce - nie przyznano

 • Nagroda Specjalna za talent aktorski – Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach skecz „Bożenka”Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Doceniając ogromny wkład pracy i wysiłek bardzo wszystkim dziękujemy, składamy też serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom przygotowującym zespoły do uczestnictwa w naszej wieloletniej tradycyjnej imprezie.


Wszystkich zwycięzców zapraszamy na wręczenie nagród
o 11 czerwca 2019 roku 16.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego
w Mysłowicach.
Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy za rok!!!                                                                                                                                                                    W imieniu organizatorów
                                                                                                                                                    Monika Adamek – Tuszyńska – dyrektor MDK