Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjów 2014 – 2015

pod patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice – Edwarda Lasoka


 1. Organizatorzy:

  1. Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

 2. Cele konkursu:

  1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.

  2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.

  3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.

  4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy.

 3. Warunki regulaminowe:

  1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych:

   klasy IV – VI szkół podstawowych

   klasy I – III gimnazjów

  2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut
   dla ucznia szkoły podstawowej i 7 minut dla gimnazjalisty.

  3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:
   wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu
   dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora,
   zgodność z tematyką edycji konkursu.

  4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:

   • zrozumienie treści utworu

   • naturalność wypowiedzi

   • poprawność dykcji

   • prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

  5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.

 4. Tematyka Konkursu:

  GIMNAZJA

  POEZJA

  1. W świecie słownych zabaw i rymów - ponadczasowe wiersze dla dzieci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 110. rocznicę urodzin poety.

  2. Miłość do ludzi i zwierząt w utworach Ks. Jana Twardowskiego w 100. rocznicę urodzin.

  PROZA

  1. Problemy i moralne wybory bohaterów powieści Małgorzaty Musierowicz w 70. rocznicę urodzin pisarki

  2. Pochwała aktywnego trybu życia w powieściach dla młodzieży Pawła Beręsewicza

  3. Przyjaźń, miłość, samotność i cierpienie w poetyckiej baśni Antoine’a de Saint- Exupéry’ego Mały książę w 115. rocznicę urodzin pisarza.

  SZKOŁY PODSTAWOWE

  POEZJA

  1. Ironia, żart i dowcip w bajkach Ignacego Krasickiego.

  2. Śmiesznostki i przywary bohaterów wierszy Jana Brzechwy -króla wyobraźni i ludzkich serc w 115 rocznicę urodzin poety. 


  PROZA

  1. Baśnie znane i kochane – fragmenty baśni Hansa Christiana Andersena z okazji 210. rocznicy urodzin i 140. rocznicy śmierci pisarza.

  2. Przygody drewnianego pajacyka o imieniu Pinokio – wybrane fragmenty utworu Carlo Collodiego Pinokio
  3. Znamy utwory Hanny Januszewskiej – autorki wielu baśni i bajek dla dzieci,

 5. Kryteria ocen:
  komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:

   • dobór repertuaru,

   • kultura słowa,

   • interpretacja utworu,

   • ogólny wyraz artystyczny

   • obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.

 6. Sprawy organizacyjne:

  1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 24 kwietnia 2015 poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio (wg załącznika) na adres:

     Młodzieżowy Dom Kultury
     ul. Powstańców 6
     41-400 Mysłowice
     tel/fax: 32 222-25-45

  2. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 18,19 maja 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach.

   O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń.

  3. Kartę zgłoszenia i oceny recytatora” należy wypełnić dla każdego uczestnika i przesłać w terminie do 24.04.2015 r.
   (nie dotyczy zgłoszeń przesyłanych elektronicznie).

Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych.

W załączeniu:

Regulamin oraz karta zgłoszenia i oceny recytatora.

ĉ
Grzegorz Gadomski,
19 lut 2015, 13:10
ċ
Grzegorz Gadomski,
19 lut 2015, 13:09
Ċ
Grzegorz Gadomski,
19 lut 2015, 13:09