Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych
 i Gimnazjów  2017I Organizatorzy: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

II Cele konkursu:
1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.
2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.
3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa. 
4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy. 

III. Warunki regulaminowe:
1.Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych: 
klasy IV – VI szkół podstawowych
klasy I – III gimnazjów


2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut dla ucznia szkoły podstawowej i 7 minut dla gimnazjalisty.

3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:
- wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu
- dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, 
- zgodność z tematyką edycji konkursu.

4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:
- zrozumienie treści utworu
- naturalność wypowiedzi
- poprawność dykcji
- prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.

IV. Tematyka konkursu:
GIMNAZJA 
POEZJA
 1. Uniwersalne przesłania w tekstach Agnieszki Osieckiej w 20 rocznicę śmierci poetki.
 2. Wiara w zwycięstwo zdrowego rozsądku nad głupotą w satyrycznych wierszach Andrzeja Waligórskiego  - poety, satyryka w 90  rocznicę urodzin.
PROZA
 1. Problemy i moralne wybory bohaterów powieści Beaty Ostrowickiej - pisarki dla dzieci i młodzieży nagrodzonej wpisem na Listę Honorową IBBY w kategorii autor. 
 2. Impresjonistyczne opisy przyrody w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta – w 150 rocznicę urodzin laureata Nagrody Nobla. 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
POEZJA
 1. Bajkowy, kolorowy i zaskakujący świat wierszy „ poetki z przypadku”  Hanny Niewiadomskiej. 
 2. Niecodzienne i dowcipne  wiersze  Zygmunta Marka Miszczaka  
PROZA
 1. Zabawne perypetie nietuzinkowych bohaterów książek  Doroty Gellner - autorki  wierszy, opowiadań i piosenek dla dzieci - damy Orderu Uśmiechu. 
 2. Piękno  świata w podróżniczych powieściach Aliny i Czesława Centkiewiczów  w 110 rocznicę urodzin Aliny Centkiewiczowej. 
Kryteria ocen: 

1. Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- kultura słowa,
- interpretacja utworu,
- ogólny wyraz artystyczny
- obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20. 

III. Sprawy organizacyjne:

 1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 21 kwietnia 2017 poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio (wg załącznika) na adres: 
  Młodzieżowy Dom Kultury 
  ul. Mikołowska 3 
  41-400 Mysłowice 
  tel/fax: 32 222-25-45
   
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 24 i 25 maja 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach. 
 3. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń. 
 4. „Kartę zgłoszenia i oceny recytatora” należy wypełnić dla każdego uczestnika i przesłać w terminie do 21.04.2017r. (nie dotyczy zgłoszeń przesyłanych elektronicznie). 
 5. Przed konkursem opiekun musi dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego. Kartę można pobrać poniżej. 
 6. Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych. 
 7. O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce w Galerii Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2017, 11:35
Ċ
Grzegorz Gadomski,
28 lut 2016, 09:38