Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych
 i Gimnazjów  2018I Organizatorzy: 
    Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

II Cele konkursu:
 1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć. 
 2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo. 
 3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa. 
 4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy. 

III. Warunki regulaminowe:
 1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych: 
  klasy IV – VII szkół podstawowych 
  klasy II – III gimnazjów 

 2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut dla ucznia szkoły podstawowej i 7 minut dla gimnazjalisty. 

 3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: 
  • wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu 
  • dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, 
  • zgodność z tematyką edycji konkursu. 

 4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na: 
  • zrozumienie treści utworu 
  • naturalność wypowiedzi 
  • poprawność dykcji 
  • prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu. 

 5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy. 

IV. Tematyka konkursu:
GIMNAZJA 
POEZJA
  1. O miłości, przemijaniu i oczekiwaniuwiersze i piosenki Jonasza Kofty poety, satyryka, aktora i piosenkarza w 30. rocznicę śmierci.   
  2. Jestże się poetą, czy­li raczej tyl­ko by­wa się? - wybrane wiersze Cypriana Kamila Norwida – poety  myśli  w 135. rocznicę śmierci. 
  PROZA
   1. Świat jest dziwny i nic, co nam się przydarza, nie jest przypadkowe -  siła i pomysłowość nastoletnich  bohaterów powieści Grażyny Bąkiewicz współczesnej  pisarki literatury młodzieżowej.
   2. Przypominamy  niesamowite przygody Bilbo Bagginsa  - niezwykłego hobbita z powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena  w 45. rocznicę  śmierci angielskiego  pisarza.
   SZKOŁY PODSTAWOWE 
   POEZJA
    1. Humor i pouczenia moralne w  wierszach Leszka Sulima Ciundziewickiego bajkopisarza, poety, autora książek dla dzieci,
    2. Zabawny i przyjazny świat  w utworach Juliana Tuwima– polskiego poety, pisarza, satyryka w 65. rocznicę śmierci.
     PROZA
      1. Dałem Wam największy skarb – Uśmiech- zabawne perypetie bohaterów książek Kornela Makuszyńskiego w 65. rocznicę śmierci pisarza.
      2. Walka dobra ze złem w utworze Clive`a Staples Lewisa  Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa  w 50. rocznicę śmierci pisarz
       Kryteria ocen: 

       1. Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
       - dobór repertuaru,
       - kultura słowa,
       - interpretacja utworu,
       - ogólny wyraz artystyczny
       - obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20. 

       III. Sprawy organizacyjne:
       1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 23 kwietnia 2018 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio (wg załącznika) na adres: 
        Młodzieżowy Dom Kultury 
        ul. Mikołowska 3 
        41-400 Mysłowice 
        tel/fax: 32 222-25-45
         
       2. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 23 i 24 maja 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach. 
       3. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń. 
       4. „Kartę zgłoszenia i oceny recytatora” należy wypełnić dla każdego uczestnika i przesłać w terminie do 23 kwietnia 2018 r.
       5. Przed konkursem opiekun musi dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego. Kartę można pobrać poniżej. 
       6. Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych. 
       7. O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce w auli Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul .Mikołowska 3 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach).
       Ċ
       Grzegorz Gadomski,
       29 sty 2017, 11:35
       Ċ
       Grzegorz Gadomski,
       28 lut 2016, 09:38