Regulamin 2019

Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjów 2018-2019 1. Organizatorzy:

    1. Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach


 1. Cele konkursu:


    1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.

    2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.

    3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.

    4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy.


III. Warunki regulaminowe:1.Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych:

klasy IV – VIII szkół podstawowych

klasy III gimnazjów

2.Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut
dla ucznia szkoły podstawowej i 7 minut dla gimnazjalisty.

3.Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:

 • wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu

 • dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora,

zgodność z tematyką edycji konkursu.

4.W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:

 • zrozumienie treści utworu

 • naturalność wypowiedzi

 • poprawność dykcji

 • prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi
  są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

5.Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.
IV. Tematyka konkursu:


GIMNAZJA  POEZJA


 • Prawda o czasach i ludziach w utworach znanych poetów satyryków Stanisława Jerzego Leca (110. rocznica urodzin), Jana Izydora Sztaudyngera (115.rocznica urodzin), Tadeusza Kubiaka ( 95.rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci).

 • Dziecięcy punkt postrzegania rzeczywistości – w cyklu Świat- poema naiwne Czesława Miłosza - laureata Literackiej Nagrody Nobla ( 15. rocznica śmierci).

PROZA

 • Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać – determinacja bohatera w walce z żywiołem w utworze Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya laureata Nagrody Nobla ( 120. rocznica urodzin). • Świat i przygody Luelli, - bohaterki baśni fantasy Córka czarownic Doroty Terakowskiej w 15. rocznicę śmierci znakomitej pisarki.


SZKOŁY PODSTAWOWE 

POEZJA

 • Radosny i żartobliwy świat w wierszach Hanny Niewiadomskiej - autorki wierszyków
  i tekstów piosenek dla dzieci.

 • Zwierzęcy bohaterowie w utworach Marka Wnukowskiego – autora wierszy dla dzieci.


PROZA

 • Codzienne radości i smutki bohaterów utworów Roksany Jędrzejewskiej –Wróbel – autorki poczytnych książek dla dzieci, scenariuszy i adaptacji scenicznych ( 50. rocznica urodzin). • Zbeletryzowane losy mitycznych bohaterów w utworach Jadwigi Żylińskiej
  (Opowieść o Heraklesie, Młodość Achillesa, Wyprawa po złote runo, Mistrz Dedal, Tezeusz i Ariadna)- pisarki opowieści historycznych dla młodzieży ( 10. rocznica śmierci).

1.Kryteria ocen:


Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,

 • kultura słowa,

 • interpretacja utworu,

 • ogólny wyraz artystyczny

 • obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5,
  a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.


 1. Sprawy organizacyjne:


    1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 15 maja 2019 poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio

(wg załącznika) na adres:


Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Mikołowska 3

41-400 Mysłowice

tel/fax: 32 222-25-45

    1. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 28,29 maja 2019r.

w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach.

    1. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń.


  • Kartę zgłoszenia i oceny recytatora” należy wypełnić dla każdego uczestnika i przesłać w terminie do 15.05.2019 r.
   (nie dotyczy zgłoszeń przesyłanych elektronicznie).Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych.


O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce auli Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul .Mikołowska 3 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach).

Ċ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:31
ċ
Nieznany użytkownik,
28 sty 2019, 08:31
Comments