Regulamin 2020

I. Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

II. Cele konkursu:
 1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.
 2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.
 3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.
 4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy.
III. Warunki regulaminowe:
 1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI i VII– VIII szkół podstawowych
 2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
 3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, zgodność z tematyką edycji konkursu.
 4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na: zrozumienie treści utworu naturalność wypowiedzi poprawność dykcji prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.
 5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.
IV. Tematyka konkursu:

DLA KL. IV-VI
POEZJA - Wiersze, które bawią i pobudzają wyobraźnię najmłodszych czytelników- poezja K. Ildefonsa – Gałczyńskiego w 115 rocznicę urodzin 
PROZA - Przyjaźń i zabawa w książkach René Goscinnego, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań). 

DLA KL.VII-VII
POEZJA - Uśmiech jest najprawdziwszy, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy – poezja ks. Jana Twardowskiego w 105 rocznicę urodzin 
PROZA - Najważniejsze w życiu jest nie to, co posiadamy, lecz kogo spotykamy – podróż i przygoda w powieści J. R. R. Tolkiena, Hobbit, czyli tam i z powrotem; 

V. KRYTERIA OCEN:
Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny
Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.

VI. Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 30 kwietnia 2020 poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio (wg załącznika) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice
tel/fax: 32 222-25-45 

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 25, 26 maja 2020r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach.

3. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń.

4. „Kartę zgłoszenia i oceny recytatora” należy wypełnić dla każdego uczestnika i przesłać w terminie do 30.04.2020 r.
(nie dotyczy zgłoszeń przesyłanych elektronicznie).

Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych.

O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce w auli Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach).ċ
Magda Adamczyk,
18 lut 2020, 09:40
ċ
Magda Adamczyk,
18 lut 2020, 09:40
Comments