Regulamin 2021

I. Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

II. Cele konkursu:
 1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.
 2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.
 3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.
 4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy.
III. Warunki regulaminowe:
 1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI i VII– VIII szkół podstawowych
 2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
 3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, zgodność z tematyką edycji konkursu.
 4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na: zrozumienie treści utworu naturalność wypowiedzi poprawność dykcji prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.
 5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.
IV. Tematyka konkursu:

DLA KL. IV-VI
POEZJA - Wiersze, które bawią i pobudzają wyobraźnię najmłodszych czytelników- poezja K. Ildefonsa – Gałczyńskiego w 115 rocznicę urodzin 
PROZA - Przyjaźń i zabawa w książkach René Goscinnego, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań). 

DLA KL.VII-VIII
POEZJA - Uśmiech jest najprawdziwszy, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy – poezja ks. Jana Twardowskiego w 105 rocznicę urodzin 
PROZA - Najważniejsze w życiu jest nie to, co posiadamy, lecz kogo spotykamy – podróż i przygoda w powieści J. R. R. Tolkiena, Hobbit, czyli tam i z powrotem; 

V. KRYTERIA OCEN:
Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny
Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.

VI. Sprawy organizacyjne:
 1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 30 kwietnia 2021 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl.
  Do tego dnia na e-mail sekretariat@mdk.edu.pl należy również przesłać wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych załączony do tego regulaminu.
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie on-line 1 i 2 czerwca 2021r. poprzez aplikację Google Meet.
 3. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Przed planowym przesłuchaniem, uczestnicy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymają link do spotkania online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet oraz szczegółowe instrukcje dotyczące przebiegu przesłuchania. Jeśli do połączenia będzie wykorzystywany telefon, przed występem należy zainstalować na nim tę aplikację.
 5. W celu zapewnienia prawidłowej transmisji, do połączenia się należy wykorzystać dowolne konto e-mail w Gmail lub szkolne konto Google WorkSpace.
Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych.

O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce w auli Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach).

Ċ
Grzegorz Gadomski,
11 sty 2021, 03:59
Ċ
Grzegorz Gadomski,
11 sty 2021, 03:59
Comments