KONKURSY‎ > ‎

Gwiazdka dla Afryki

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym: „Gwiazdka dla Afryki” na projekt najbardziej oryginalnej kartki pocztowej.

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach po raz kolejny bierze udział w programie UNICEF (Polski Komitet Narodowy) „Gwiazdka dla Afryki”. Integralną częścią tego programu jest właśnie projekt na najbardziej oryginalną kartkę pocztową, do którego chcemy, jako uczestnicy kampanii, zaprosić dzieci i młodzież z Mysłowic.

Poniżej przytaczamy fragmenty z Regulaminu Konkursu nadesłane nam przez UNICEF, nieco zmodyfikowane, dostosowane do naszej propozycji.

1. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych i najbardziej oryginalnych projektów kartek w ramach projektu „Gwiazdka dla Afryki” oraz uświadomienie uczniom, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy krajów rozwijających się, pokazanie, w jak dramatycznej sytuacji znajdują się dzieci z Sierra Leone w Afryce.

2. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 • pozdrowienia zawarte na kartkach mogą dotyczyć różnej tematyki (nie tylko świątecznej), a także mieć różną formę np. wiersza,

 • projekty kartek wysłanych na konkurs mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną,

 • gabaryty projektów kartek nie powinny przekraczać formatu A4,

 • w konkursie nie będą rozpatrywane projekty, które będą plagiatem innych wzorów (np. gotowe obrazy, wykorzystanie ogólnodostępnych grafik niebędących dziełem autorów kartki, przedruki etc.)

 • w konkursie nie zostaną uwzględnione kartki zawierające treści powszechnie uznane za niewłaściwe np. wulgaryzmy, treści propagujące nietolerancję wobec innych kultur etc.,

 • przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę oryginalność projektu graficznego, jak również zamieszczonego w formie pozdrowień tekstu.

3. W MDK kartki oceniane będą w kilku grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku przedszkolnym

 • szkoła podstawowa:

  - kl. I – III

  - kl. IV – VI

 • gimnazjum

 • szkoły ponadgimnazjalne

4. Trzy najlepsze kartki zostaną przesłane do Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, który wybierze najciekawsze kartki, sfotografuje i zamieści w Albumie, który opublikowany będzie w 2014 roku.

Nasza placówka, jak zawsze, nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

5. Prace należy nadsyłać w terminie nieprzekraczalnym do 13.01.2014 roku do MDK przy ul. Powstańców 6

Powinny być one podpisane wyraźnie: imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą placówki, imieniem i nazwiskiem nauczyciela.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.


1


2

3