Program Imprezy „Święta Ziemi”

1000 - 1030 Wprowadzenie.
1030 - 1130 Bieg ekologiczny dla uczniów klas I - IV.
1130 - 1200 Podsumowanie wyników biegu i wyników konkursu na najciekawszy filmik prezentujący doświadczenia przyrodnicze.
1200 - 1215 Wręczenie nagród zwycięzcom biegu i konkursu.

Uwaga:
Drużyny z opiekunami powinny zgłosić się w sekretariacie MDK do godziny 1000
Opiekunowie zwycięzców konkursu na filmik, którzy nie przyprowadzają dzieci na bieg, proszeni są o przybycie na godzinę 11:30 i zgłoszenie się do sekretariatu MDK.

Uwagi dla nauczycieli- opiekunów drużyn startujących w biegu:
  1. Bieg będzie wiązał się luźno z tematyką tegorocznego projektu- „wynalazki przyrody”. 
  2. W trakcie wprowadzenia (10:00- 10:30) drużyny zostaną zapoznane z tematem poprzez prezentację multimedialną. 
  3. Rozwiązując kolejne zadania drużyny będą musiały wykazać się pomysłowością i kreatywnością. 
  4. Z tematów objętych programem szkolnym drużyny powinny umieć posłużyć się kompasem oraz wiedzieć jak wyznaczamy północ w terenie nie posiadając kompasu.