Informacja DLA dyrektorów szkół
NAUCZYCIELI klas I-III oraz Nauczycieli PRZYRODY
oraz uczniów klas II- VIIMłodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

organizuje

XIII MIĘDZYSZKOLNE ŚWIĘTO ZIEMI


Uroczystość odbędzie się 26 kwietnia 2018 w siedzibie MDK w Mysłowicach


W ramach święta przewidujemy:

Podsumowanie projektów przyrodniczych

Ekologiczny bieg po zdrowie


Dyrektor MDK Mysłowice

Koordynator mgr inż. Barbara KawaPoniżej informacje na temat projektu przyrodniczego i biegu ekologicznego.
Międzyszkolny Projekt Przyrodniczy

,,WYNALAZKI PRZYRODY''Informacja dla uczniów i nauczycieli:

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT? Dla 3- 4 osobowych zespołów uczniowskich z klas II- VI

Kiedy można go wykonać? Od zaraz do końca marca

Co Należy zrobić?

Należy dowiedzieć się jakimi wynalazkami ze świata przyrody inspirowali się ludzie tworząc swoje wynalazki.

Należy wykonać komiks lub nakręcić filmik prezentujący wybrany przez Was wynalazek przyrody (w postaci zdjęć, obrazków, itp.) oraz wykorzystanie go przez ludzi i przez Was.O czym powinniście pamiętać?

 • Komiks lub filmik MUSI mieć fajny tytuł.

 • Pomysł i wykonanie musi być Wasze!

 • Bohaterami komiksu lub aktorami filmiku musicie być Wy (w przypadku komiksu dopuszczalny jest inny dobór bohaterów, ale możecie też wzbogacić swoje dzieła o różne techniki animacji

 • Zabawne, wesołe, komiczne przedstawienie treści zazwyczaj bardziej przemawia do odbiorców niż sucha dydaktyka.

 • Z napisów końcowych filmiku widz musi poznać autorów filmu, szkołę w której się uczą i opiekuna grupy (nauczyciela lub rodzica).

 • Jeśli wybierzecie komiks dane j. w. też powinny się w nim znaleźć.

 • Film nie może trwać dłużej niż 6 minut!!!! Ale może być krótszy!!

 • Komiks może być wykonany odręcznie, jako rysunki, kolaże, zdjęcia itp. lub komputerowo w postaci prezentacji PPTX lub PDF. Ilość stron (slajdów) nie może przekraczać 8.
  Przykład komiksu wykonanego na feriach zimowych przez ich uczestników możecie zobaczyć na stronie MDK lub na YouTube pod adresem https://youtu.be/6JKDc9kjT9M. Filmiki wykonywane w ubiegłym roku przez uczniów na konkurs „Między zabawą i nauką” mogą Wam pomóc w nakręceniu filmiku na tegoroczny konkurs „Wynalazki przyrody”- znajdziecie je na stronie MDK http://www.mdk.edu.pl.

 • Jeśli w filmie wykorzystacie muzykę, to powinna być w Waszym wykonaniu lub taka, do której nikt nie będzie sobie rościł praw autorskich.

 • Oprócz filmiku lub komiksu konieczna będzie zgoda na ich publikację w Internecie (formularz w załączniku).

Informacje dla nauczycieli:

 • Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Projekcie Przyrodniczym. Tym razem tematyka projektu związana będzie z empirycznym poznawaniem przyrody.

 • Projekt jest przeznaczony dla 3-4 osobowych grup z klas II- VI.

 • Uczniowie pod opieką nauczyciela lub rodzica mają nakręcić max 6 minutowy filmik prezentujący jakieś doświadczenie przyrodnicze i objaśniać co i jak robią.

 • Pod niżej podanymi adresami można zobaczyć przykładowy komiks przygotowany na zajęciach w MDK w czasie ferii. Filmiki

 • Filmiki i komiksy będą prezentowane na stronie internetowej MDK, oraz na YouTube, dlatego wymagana będzie zgoda rodziców na publikację obrazu.

 • Każda szkoła może przysłać maksymalnie 3 prace z klas II- III i 3 prace z klas IV- VI. W przypadku większej ilości prosimy przeprowadzić wewnętrzne eliminacje na poziomie szkoły.

 • Uczniowie powinni wykonywać prace pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub nauczyciela)

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy II-IV i V–VI) oraz w dwóch kategoriach jakościowych ( filmiki i komiksy) przez JURY z MDK.

 • Najlepsze zostaną zaprezentowane w kwietniu na Międzyszkolnym Święcie Ziemi, które podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w 26 kwietnia 2018.


Prace uczniów powinny być przekazane na pendrivach lub w przypadku papierowych komiksów w teczkach do sekretariatu MDK (41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 3) w terminie do 30 marca 2018.

Pendrivy - po zgraniu filmików lub komiksów zostaną zwrócone właścicielom.

Pendrivy i zgody na publikację proszę umieścić w zaklejonej kopercie lub taczce opisanej nazwiskiem opiekuna, telefonem kontaktowym oraz numerem szkoły.

W razie wątpliwości można kontaktować się z Barbarą Kawa:

mail: barbara.kawa@gmail.com

Tel: 79 55 99 251, lub 32 223 20 60Międzyszkolny bieg po zdrowie

W trakcie Święta Ziemi odbędzie się tradycyjny Międzyszkolny Bieg Po Zdrowie. W biegu mogą startować trzyosobowe ZESPOŁY Z KLAS I- IV zgłoszone do biegu przez opiekuna z ramienia szkoły w terminie do końca marca.

Zespoły będą rywalizować ze sobą wykonując praktyczne zadania dotyczące orientacji w terenie, pierwszej pomocy, zasad zdrowego odżywiania, spostrzegawczości i pomysłowości. (zadania będą dostosowane do możliwości uczniów).

Szczegóły dotyczące zadań zostaną przekazane opiekunom drużyn na początku kwietnia.

Zgłoszenia przyjmuje: Sekretariat MDK

41-400 Mysłowice

ul. Mikołowska 3

tel. 32-2222-545

e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl

lub

Barbara Kawa

e-mail: barbara.kawa@gmail.com

ĉ
Grzegorz Gadomski,
15 lut 2018, 11:20
Ċ
Grzegorz Gadomski,
15 lut 2018, 11:39