Informacja DLA dyrektorów szkół, nauczycieli klas I-III, 
Nauczycieli przyrody oraz uczniów klas II- VI


Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach organizuje
XIII MIĘDZYSZKOLNE ŚWIĘTO ZIEMI


Uroczystość odbędzie się 20 kwietnia 2017r. w siedzibie MDK w Mysłowicach.

W ramach święta przewidujemy:

 • Podsumowanie projektów przyrodniczych

 • Ekologiczny bieg po zdrowie


Dyrektor MDK Mysłowice mgr Monika Adamek‑Tuszyńska

Koordynator mgr inż. Barbara Kawa

Poniżej znajdują się informacje na temat projektu przyrodniczego i biegu ekologicznego.


Międzyszkolny Projekt Przyrodniczy
„Między zabawą, a nauką”

Informacja dla uczniów i nauczycieli:

Dla kogo przeznaczony jest konkurs? 

Dla 3- 4 osobowych zespołów uczniowskich z klas II- VI 

Kiedy można go wykonać? 
Od zaraz do końca marca

Co Należy zrobić? 
Wykonać jakikolwiek ciekawe doświadczenie przyrodnicze (może być również takie, które obejrzeliście na warsztatach.), a następnie sfilmować go i zaprezentować widzom.

O czym powinniście pamiętać?

 • Filmik MUSI mieć fajny tytuł.

 • Pomysł na filmik musi być Wasz!

 • Aktorami musicie być Wy, ale możecie też wzbogacić go o różne techniki animacji

 • Zabawne, wesołe, komiczne przedstawienie treści zazwyczaj bardziej przemawia do odbiorców niż sucha dydaktyka.

 • Z napisów końcowych widz musi poznać autorów filmu, szkołę w której się uczą i opiekuna grupy (nauczyciela lub rodzica).

 • Film nie może trwać dłużej niż 6 minut!!!! Ale może być krótszy!!

 • Jeśli wykorzystacie w nim muzykę, to powinna być w Waszym wykonaniu lub taka, do której nikt nie będzie sobie rościł praw autorskich.

 • Oprócz filmiku konieczna będzie zgoda na jego publikację w Internecie (formularz w załączniku).


Informacje dla nauczycieli:

 • Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Projekcie Przyrodniczym. Tym razem tematyka projektu związana będzie z empirycznym poznawaniem przyrody.

 • Projekt jest przeznaczony dla 3-4 osobowych grup z klas II- VI.

 • Uczniowie pod opieką nauczyciela lub rodzica mają nakręcić max 5 minutowy filmik prezentujący jakieś doświadczenie przyrodnicze i objaśniać co i jak robią.

 • Pod niżej podanymi adresami można zobaczyć przykładowe filmiki nakręcone przez dzieci na zajęciach w MDK w czasie ferii. 
  D1:  https://www.youtube.com/watch?v=LDDeyedJYNE
  D2:  https://www.youtube.com/watch?v=BYVM4wUfdNw
  D3:  https://www.youtube.com/watch?v=r1101QNaWjA
  D4:  https://www.youtube.com/watch?v=ecJn2jbC150

 • (Dużo filmików z doświadczeniami przeznaczonymi dla dzieci można znaleźć w Internecie na YouTube wpisując hasło „doświadczenia dla dzieci”). Filmiki będą prezentowane na stronie internetowej MDK, oraz na YouTube, dlatego wymagana będzie zgoda rodziców na publikację obrazu i wizerunku.

 • Każda szkoła może przysłać maksymalnie 3 filmiki z klas I- III i 3 z klas IV- VI. W przypadku większej ilości prosimy przeprowadzić wewnętrzne eliminacje na poziomie szkoły.

 • Uczniowie powinni wykonywać doświadczenia i filmy pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub nauczyciela)

 • Filmiki będą oceniane przez JURY z MDK. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w kwietniu na Międzyszkolnym Święcie Ziemi, które podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w 20 kwietnia 2017.


Prace uczniów powinny być przekazane na pendrivach do sekretariatu MDK (41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 3) w terminie do 30 marca 2017.

Pendrivy -po zgraniu filmików zostaną zwrócone właścicielom.

Pendrivy i zgody na publikację proszę umieścić w zaklejonej kopercie opisanej nazwiskiem opiekuna, telefonem kontaktowym oraz numerem szkoły.

W razie wątpliwości można kontaktować się z Barbarą Kawa: mail: barbara.kawa@gmail.com

Tel: 79 55 99 251, lub 32 223 20 60

Międzyszkolny bieg po zdrowie

W trakcie Święta Ziemi odbędzie się tradycyjny Międzyszkolny Bieg Po Zdrowie. W biegu mogą startować trzyosobowe zespoły klas I- IV zgłoszone do biegu przez opiekuna z ramienia szkoły w terminie do końca marca.

Zespoły będą rywalizować ze sobą wykonując praktyczne zadania dotyczące orientacji w terenie, pierwszej pomocy, zasad zdrowego odżywiania, spostrzegawczości i pomysłowości (zadania będą dostosowane do możliwości uczniów.

Szczegóły dotyczące zadań zostaną przekazane opiekunom drużyn na początku kwietnia.

Zgłoszenia przyjmuje: Sekretariat MDK

41-400 Mysłowice

ul. Mikołowska 3

tel. 32-2222-545

e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl

lub

Barbara Kawa

e-mail: barbara.kawa@gmail.com


Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2017, 11:08
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2017, 11:20