Miejski Konkurs Historyczny z okazji 100 rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości.

Regulamin


 1. Organizatorzy:
  Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach oraz
  Urząd Miasta Mysłowice.

 2. Uczestnicy:
  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych

 3. Zasady udziału:

  1. Szkoła może zgłosić dwóch zawodników ( po przeprowadzeniu własnych eliminacji)

  2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

   • pisemny (test)

   • ustny (pytania i zadania komisji).

   • Uczestników obowiązuje wiedza z zakresu historii narodu polskiego w latach 1914-1922, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki walki o niepodległość Polski, (polityka, gospodarka, kultura ) w oparciu o podręczniki szkolne i następujące pozycje:
    Antoni Czubiński – Historia Polski XX wieku,
    Andrzej Chwalba – Historia Polski 1795-1918,
    Czesław Brzoza , Andrzej Leon Sowa – Historia Polski 1918-1945,
    Ryszard Kaczmarek – Historia Polski 1914-1989,
    Wojciech Roszkowski – Historia Polski 1914-2015,

  3. Udział opiekuna w konkursie jest obowiązkowy.

  4. Uczestników należy zgłosić na karcie zgłoszeniowej wraz ze zgodami i klauzulami, do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres:
   Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
   ul. Mikołowska 3, 41–400 Mysłowice, telefon 032-2222545
   Należy podać nazwę, adres i telefon szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz opiekuna.

  5. Termin i miejsce konkursu:
   pierwszy etap – test 13 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00 w auli II Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 , 41–400 Mysłowice, uczestnicy proszeni są o zabrania przyborów do pisania;
   drugi etap – pytania i zadania komisji 20 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00 w auli II Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach ul. Mikołowska 3;


Ważne! O dopuszczeniu do drugiego etapu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.
Telefon kontaktowy 609-112-149 Wojciech Chmiel.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
10 gru 2018, 12:56
Ċ
Grzegorz Gadomski,
10 gru 2018, 12:56
Ċ
Grzegorz Gadomski,
10 gru 2018, 12:55