KONKURSY‎ > ‎Konkurs ortograficzny‎ > ‎

Regulamin 2018

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
 
 §1
ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Mysłowic.

 3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mdk.edu.pl/


§2

CELE KONKURSU

 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.

 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.

 4. Integrowanie środowiska lokalnego.


§ 3
ZAKRES WYMAGAŃ


Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.

Zakres merytoryczny:

pisownia wyrazów z „ó” i „u”
pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
pisownia wyrazów z „ch” i „h” 
pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”
pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy 
pisownia cząstki „by” 
pisownia wielkich i małych liter 
pisownia – i, - j, - ii, – ji w zakończeniach rzeczowników w Dopełniaczu i Miejscowniku
stosowanie zasad interpunkcji


§ 4
PRZEBIEG KONKURSU


 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Mysłowic.

 2. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 26 kwietnia 2018r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio przesyłając kartę zgłoszenia:
  Młodzieżowy Dom Kultury
  41 - 400 Mysłowice
  ul. Mikołowska 3
  tel. / fax 32-2222-545
  .

 3. Konkurs odbędzie się w środę 9 maja 2018r. o godzinie 09:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach.

 4. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.

 5. Zadania konkursowe składają się z dwóch części: dyktanda słuchowego oraz zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii oraz interpunkcji języka polskiego.Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.

 6. O terminie uroczystości wręczenia nagród MDK powiadomi uczestników w dniu konkursu.

 7. Laureat Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł Mistrza Ortografii.

 8. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.


Ċ
Grzegorz Gadomski,
12 mar 2018, 11:20
Ċ
Grzegorz Gadomski,
12 mar 2018, 11:24
Ċ
Grzegorz Gadomski,
12 mar 2018, 11:08
Ċ
Anna Saletnik,
6 mar 2018, 09:01
Comments