KONKURSY‎ > ‎Konkurs ortograficzny‎ > ‎

Regulamin 2019

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
 
§1
ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Mysłowic.
 3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mdk.edu.pl/
§2
CELE KONKURSU
 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.
 4. Integrowanie środowiska lokalnego.

§ 3
ZAKRES WYMAGAŃ


Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.
Zakres merytoryczny:
pisownia wyrazów z „ó” i „u”
pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
pisownia wyrazów z „ch” i „h” 
pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”
pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy 
pisownia cząstki „by” 
pisownia wielkich i małych liter 
pisownia – i, - j, - ii, – ji w zakończeniach rzeczowników w Dopełniaczu i Miejscowniku
stosowanie zasad interpunkcji

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Mysłowic.
 2. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 15 maja 2019r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio przesyłając kartę zgłoszenia:
  Młodzieżowy Dom Kultury
  41 - 400 Mysłowice
  ul. Mikołowska 3
  tel. / fax 32-2222-545.
  e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl
 3. Konkurs odbędzie się w środę 22 maja 2019r. o godzinie 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach.
 4. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.
 5. Zadania konkursowe składają się z dwóch części: dyktanda słuchowego oraz zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii oraz interpunkcji języka polskiego.Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.
 6. O terminie uroczystości wręczenia nagród MDK powiadomi uczestników w dniu konkursu.
 7. Laureat Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł Mistrza Ortografii.
 8. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
12 mar 2018, 11:24
Ċ
Grzegorz Gadomski,
12 mar 2018, 11:08
Ċ
Nieznany użytkownik,
6 mar 2018, 09:01
Comments