KONKURSY‎ > ‎Konkurs ortograficzny‎ > ‎

Regulamin 2020

§1 
ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Mysłowic. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mdk.edu.pl/ 

§2 
CELE KONKURSU 

Główne cele konkursu: 
 • podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów, 
 • doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 
 • rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów, 
 • integrowanie środowiska lokalnego. 
§ 3 
ZAKRES WYMAGAŃ 

Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.
Zakres merytoryczny: 
 • pisownia wyrazów z „ó” i „u”, 
 • pisownia wyrazów z „rz” i „ż”, 
 • pisownia wyrazów z „ch” i „h”, 
 • pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”, 
 • pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, 
 • pisownia cząstki „by”, 
 • pisownia wielkich i małych liter , 
 • pisownia – i, - j, - ii, – ji w zakończeniach rzeczowników w Dopełniaczu i Miejscowniku, 
 • stosowanie zasad interpunkcji. 
§ 4 
PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Mysłowic. 
Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 8 maja 2020 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio przesyłając kartę zgłoszenia: 
Młodzieżowy Dom Kultury 
41 - 400 Mysłowice 
ul. Mikołowska 3 
tel. / fax 32-2222-545. 
e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl 
Konkurs odbędzie się w piątek 15 maja 2020 r. o godzinie 12:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby. Zadania konkursowe składają się z dwóch części: dyktanda słuchowego oraz zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii oraz interpunkcji języka polskiego. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach. O terminie uroczystości wręczenia nagród MDK powiadomi uczestników w dniu konkursu. Laureat Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł Mistrza Ortografii. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ċ
Magda Adamczyk,
3 mar 2020, 08:23
ċ
Magda Adamczyk,
3 mar 2020, 08:20
Comments