Wyniki konkursu ortograficznego


Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

odbył się dnia 17 maja 2017r. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z 6 szkół.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:


Tytuł Mistrza Ortografii (czyli najlepsza znajomość zasad ortografii)


KAMIL MARCZAK z SP 7


I miejsce - Pola Nardelii z SP 1

II miejsce – Zofia Musioł z SP 9 , Filip Bogobowicz z SP 9 oraz Aleksandra Wziątek z SP 13


Na wręczenie nagród zapraszamy 9 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00

do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3

(budynek II Liceum Ogólnokształcącego - aula)


Gratulujemy Laureatom i serdecznie zapraszamy na wręczenie nagród!!