Ogólnopolski konkurs "EMOCJE - ŻYWIOŁ"


"EMOCJE – ŻYWIOŁY”- celem naszego konkursu jest przedstawienie w dowolnej konwencji realistycznej lub abstrakcyjnej własnej koncepcji – pomysłu do wybranych emocji czy żywiołu. Wykonując pracę do wybranego tematu, należy sobie odpowiedzieć na pytanie : jak najciekawiej, najlepiej wyrażę wybrane emocje czy żywioł. Pracę należy wykonać wybierając tylko jedno wyrażenie z podanych poniżej:

 • emocje: radość, smutek, harmonia, krzyk, niespodzianka, chaos 
 • lub żywioł : woda, powietrze, ziemia, ogień. 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ,,EMOCJE - ŻYWIOŁY”

 1. Wiek uczestników: od 6 do 19 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)

 2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: rysunek, kolaż, kompozycja malarska (do wyboru). Format: A2, A3, A4.

 3. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie:
  imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, mail i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu

 4. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

 5. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 18 lutego 2017r. na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury,
  41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 3
  tel. 32 2222545 mail: sekretariat@mdk.edu.pl

O terminie wernisażu (przewidywanym na 8 marca 2017r., godz. 1600) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdk.edu.pl

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

Zapraszamy

Monika Adamek – Tuszyńska
dyrektor MDK
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 sty 2017, 10:53
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 sty 2017, 10:52