OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
MAGIA PRZYRODY – MIKROKOSMOS”.

 1. Organizator:
  Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 3.
 2. Adresaci konkursu:
  Uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej
  Uczniowie Gimnazjum – 3 kl.
  Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea Ogólnokształcące, Technika, 
  Szkoły Zawodowe, Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).
 3. Termin i miejsce składania prac konkursowych.
  Prace należy dostarczyć do dnia; 31 stycznia 2019 roku, osobiście lub pocztą na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41–400 Mysłowice.
 4. Cele konkursu.

   • promowanie natury, popularyzacja wiedzy świata przyrody (i tego w mikroskopijnych wielkościach i tego w dużych wymiarach).
   • Kształtowanie zdolności manualnych, warsztatowych.
   • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na faunę, florę i cały świat przyrody.
 5. Regulamin konkursu.

  1. Zadaniem chętnego ucznia będzie wykonanie jednej pracy.

  2. Wymagania techniczne pracy plastycznej: praca płaska, format – A3, A4 wykonana dowolną techniką (malarską, rysunkową, mieszaną i inną).

  3. Do etapu finałowego z jednej placówki przechodzi maksymalnie 5 prac.
   Prace nie podlegają zwrotowi.
  4. Każda praca na odwrocie na dodatkowej kartce (podklejonej, dołączonej do pracy plastycznej), powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres szkoły, e-mail szkoły, ulica, miejscowość i kod pocztowy.

  5. Zwycięzcy otrzymają nagrody, upominki, dyplomy.

  6. O rozstrzygnięciu konkursu szkoły, instytucje zostaną powiadomione około 15 lutego 2019 roku.

 6. Wyjaśnienie tematu:
  Mikrokosmos” w świecie przyrody – może być rozumiany jako jakaś przestrzeń, na którą składają się dowolne rośliny, ale też i np. owady, czy inne elementy przyrody, kamienie, muszle itp., które powiększone do dużych rozmiarów na płaszczyźnie kartki, tworzą inną, ciekawą , nieco być może abstrakcyjną kompozycję.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
27 lis 2018, 12:08
Ċ
Grzegorz Gadomski,
27 lis 2018, 12:08