OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

Ulubiony książkowy bohater - 
przyjaciel z dzieciństwa 

Cel konkursu:
nawiązanie do literatury z dzieciństwa (książki przygodowe, bajki , baśnie)
pobudzenie wyobraźni
próba wykreowania swojego ulubionego bohatera z książki

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, oraz uczniów wszystkiego typu szkół. Pracę będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 
  - przedszkolaki
  - grupa młodsza I- IV
  - grupa starsza V- VII
  - grupa gimnazjalna II-III
  - grupa ponadgimnazjalna 

 2. Prace należy wykonać w formacie A 3 lub A 4.
  Technika: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, kolaż. 

 3. Opis pracy : czytelne dane osobowe (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły i placówki) tytuł pracy.

 4. Prace prosimy nadesłać do 28 lutego 2018 roku na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury
  41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 3 

 5. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrody rzeczowe). Laureaci mają prawo wpisu na świadectwie; miejsce 1-3 w konkursie plastycznym.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 marca 2018 roku.
  Prace oceni jury złożone z nauczycieli i twórców sztuki.

 7. Listę osób nagrodzonych będzie można znaleźć na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach oraz facebook'u. 
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Uwagi:
 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne, wręczone na wystawie pokonkursowej 
 • Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
 • Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
 • Organizator bierze na siebie obowiązek wypełniania formalności związanych z wymogami prawa autorskiego. 
Ċ
Grzegorz Gadomski,
21 lut 2018, 05:15
Ċ
Grzegorz Gadomski,
21 lut 2018, 05:16