BAJU BAJ ... Konkurs opowiadania bajek

dla uczniów Szkół Podstawowych
2018 - 2019


 1. Organizatorzy:
  Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
  Montessori Warsztaty Pani Bajki

 2. Cele konkursu

  1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, w szczególności znanych i nieznanych bajek i baśni, szukanie w nich współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć./wrażliwości

  2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.

  3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.

  4. Popieranie twórczych poszukiwań i nowych sposobów interpretacji.

  5. Rozwijanie umiejętności improwizacji

 3. Warunki regulaminowe:

  1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych:

   1. klasy V-VI oraz

   2. klasy VII – VIII szkół podstawowych

  2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut, w tym 10 minut na prezentacje przygotowaną oraz 5 minut na wylosowaną improwizację (uczestnik będzie mógł wylosować temat do improwizacji w postaci zdania, słowa lub przedmiotu)

  3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:

   1. wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu

   2. dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora,

   3. zgodność z tematyką edycji konkursu.

  4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:

   1. zrozumienie treści utworu

   2. naturalność wypowiedzi i poprawność dykcji

   3. prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

   4. umiejętność gospodarowania czasem wypowiedzi

  5. Uczestników konkursu obowiązuje przedstawienie dowolnej prozatorskiej bajki lub baśni oraz improwizacji na wylosowany temat.

 4. Tematyka Konkursu:

  1. Kanon bajek braci Grimm

  2. Bajki i baśnie ludowe polskie i obce

  3. Inne dowolne bajki i baśnie

 5. Kryteria ocen:

  1. dobór repertuaru,

  2. kultura słowa,

  3. interpretacja utworu,

  4. umiejętność improwizacji

  5. ogólny wyraz artystyczny

  6. obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.

 6. Sprawy organizacyjne:

  1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 12 stycznia 2019 poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio (wg załącznika) na adres:
   Młodzieżowy Dom Kultury
   ul. Mikołowska 3
   41-400 Mysłowice
   tel/fax: 32 222-25-45

  2. Przesłuchania konkursowe odbędą się : 5 lutego 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach.
   O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń.

  3. Kartę zgłoszenia i oceny recytatora” należy wypełnić dla każdego uczestnika i przesłać w terminie do 12 stycznia 2019 r. (nie dotyczy zgłoszeń przesyłanych elektronicznie).

  4. Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
27 lis 2018, 13:03
Ċ
Grzegorz Gadomski,
27 lis 2018, 13:03