Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w Konkursie Plastyczno – Literackim na najpiękniejszą, najciekawszą 

ILUSTRACJĘ DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI ANGLOJĘZYCZNEJ

Chcemy w ten sposób zachęcać do czytania książek w języku angielskim, kontaktu z literaturą światową i doskonalenia umiejętności językowych.

Konkurs składa się z dwóch części:

 • Wykonanie pracy plastycznej
 • Głośne, poprawne przeczytanie w języku angielskim fragmentu zilustrowanego tekstu

REGULAMIN KONKURSU

 1. Uczestnicy:
  Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 lat

  Grupy wiekowe:
 • Szkoła podstawowa - grupa wiekowa 10-13 lat

 • Gimnazjum - grupa wiekowa 13-16 lat

 • Szkoły ponadgimnazjalne - grupa wiekowa 16-20 lat

 1. Technika prac: dowolna np. mozaika, grafika, rysunek, malarstwo, collage; preferowane techniki niekonwencjonalne, nowatorskie.

 2. Format prac: A3.

 3. Praca indywidualna.

 4. Do pracy powinna być dołączona kserokopia fragmentu angielskiego tekstu, którego jest ilustracją wraz z tytułem oraz autorem utworu.

 5. Każdy uczestnik konkursu w wyznaczonym terminie przeczyta głośno dołączony przez siebie fragment zilustrowanego tekstu. O terminie powiadomimy oddzielnym pismem.

 6. Praca powinna być zaopatrzona kartą informacyjną zawierająca: imię, nazwisko, wiek wykonawcy, nazwę placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego wykonana została praca (plastyk, anglista) oraz tytuł i nazwisko autora wybranego utworu literackiego.

Termin nadsyłania prac: 15maja 2017 roku


Miejsce:  Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice ul. Mikołowska 3

Nagrody, dyplomy zostaną wręczone w czerwcu podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. O terminie wystawy powiadomimy oddzielnym pismem.

Prace nadesłane na Konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie .