KONKURSY‎ > ‎

Projekt DRZEWO

Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 1 ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematyką ekologiczną do udziału w Międzyszkolnym Konkursie na Projekt „DRZEWO”.

Przedmiotem zainteresowania, wokół którego prowadzone winny być jak najdokładniejsze i najdłuższe obserwacje, jest wybrane z najbliższego otoczenia przez ucznia drzewo. Głównym zadaniem uczestników będzie przyglądanie się i odnotowywanie zachodzących w nim zmian podczas następujących pór roku (dlatego też projekt należy rozpocząć jak najwcześniej).

Prace w formie indywidualnej i przedstawionej w postaci albumu (format A4) należy oddawać opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz jego opiekuna szkolnego z podanymi informacjami o numerze szkoły i klasy w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w terminie do 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia podczas Święta Ziemi w SP 6.


Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • wybrać rosnące w pobliżu domu drzewo, a następnie zrobić jego zdjęcie lub je narysować i powtarzać tą czynność przez kolejne miesiące aż do marca

 • opisać wybrane drzewo jego polską i łacińską nazwą

 • scharakteryzować jego wygląd (pokrój, przybliżony wiek, wysokość oraz obwód na wysokości 1,3 metra, kształt liści, ich barwa oraz wielkość, owoce, nasiona itp.)

 • zerwać, zasuszyć i wkleić do albumu jego liście

 • wkleić do albumu strukturę kory, którą uzyskać można, przykładając kartkę do pnia drzewa i obrysowując ją ołówkiem

 • dowiedzieć się jak najwięcej o pochodzeniu wybranego drzewa, wymaganiach, znaczeniu i zastosowaniu w przyrodzie, medycynie, przemyśle i dla człowieka

 • zapisać wiążące się z nim przysłowia, wierzenia, bądź legendy (jeśli istnieją)

 • napisać o nim wiersz, opowiadanie lub baśń

 • wykonać kolaż lub wycinankę zatytułowaną „Moje drzewo w trzech porach roku (jesień, zima, wiosna)"

 • przyłożyć słuchawki lekarskie lub plastikowy kubeczek do pnia drzewa wiosną, posłuchać co dzieje się pod jego korą, zanotować poczynione obserwacje i zastanowić się co mogło być przyczyną odgłosów


SPRAWOZDANIE

Protokół z posiedzenia JURY

dotyczącego oceny prac, które wpłynęły na Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „DRZEWO”

Na konkurs wpłynęło 71 prac w tym: 55 prac z klas IV- VI z 6 mysłowickich szkół, 1 praca z Rumii koło Gdyni oraz 15 prac z klas I- III z dwóch szkół.


14 kwietnia 2014 Jury z Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach pod przewodnictwem pani dyrektor Joanny Karczewskiej oceniło prace w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I- klasy IV- VI

 • Kategoria II – klasy I- III

i zdecydowało o następującym podziale nagród:

Kategoria I

I miejsce (egzequo)

 • Emilia Dominik SP 11

 • Paulina Biesek SP 6

 • Zuzanna Michalska SP 6

 • Aleksandra Harmansa SP 6

II miejsce (egzequo)

 • Agata Gaszczyk SP 3

 • Patrycja Budziosz SP 6

 • Wojciech Wiśny SP 10

III miejsce (egzequo)

 • Dominik Czyżyk SP 7

 • Magda Małkiewicz SP 6

Wyróżnienia (egzequo)

 • Adrianna Pypłacz SP 6

 • Natalia Kurp SP 6

 • Małgorzata Majcherczyk SP 6

 • Bartosz Matwiej SP 6

 • Liwia Psik (Rumia- Gdynia)

Kategoria II

I miejsce

 • Piotr Buda klasa II SP 6

II miejsce

 • Magdalena Darniak klasa I a SP 6

III miejsce

 • Natalia Mol klasa II SP 10

Wyróżnienia (egzequo)

 • Zuzanna Grabowska kl II SP 6

 • Kacper Matwiej kl Ia SP 6

 • Piotr Dywan kl I a SP 6

 • Amelia Dolecińska kl II SP 6


W imieniu JURY

dyr. MDK Joanna Karczewska