Regulamin konkursu na hasło akcji

,,Posprzątaj po swoim pupilu”


 1. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach i Urząd Miasta Mysłowice.

 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,

  2. uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,

  3. uczniowie szkół gimnazjalnych.

 3. Celem konkursu jest wymyślenie hasła zachęcającego mieszkańców naszego miasta do sprzątania po swoich psach.

 4. Zasady przeprowadzenia konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wymyślenie hasła i dostarczenie go do dnia 24 lutego 2017r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach w jeden z poniższych sposobów:

   1. Pocztą tradycyjną na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Mikołowska 3, 41‑400 Mysłowice z dopiskiem „Posprzątaj po swoim pupilu”.

   2. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl;

   3. Osobiście do sekretariatu MDK.

  2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedno hasło.

  3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.

  4. Decyzja Komisji jest ostateczna.

  5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk.edu.pl) 15 marca 2017r.

 5. Terminarz konkursu:

  1. Termin składania prac - 24 lutego 2017r.

  2. Publikacja wyników - 15 marca 2017r.

  Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody jego opiekunów na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników do celów związanych z organizacją konkursu. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3.SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W NASZYM KONKURSIE !