Konkurs plastyczny na plakat

Posprzątaj po swoim pupilu”Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury i Urząd Miasta Mysłowice.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (trzy kategorie wiekowe).

 3. Prace konkursowe moją mieć formę plakatu promującego i zachęcającego mieszkańców do sprzątania po swoich psach.

 4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę na odwrocie kartki, która powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, adres placówki, szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do 24 lutego 2017 roku do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3.

 7. Organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni laureatów konkursu spośród trzech

  kategorii wiekowych.

KRYTERIA OCENY:

 • Zgodność wykonanej pracy z tematem

 • Estetyka pracy

 • Technika pracy

 • Oryginalność, pomysłowość

 • Samodzielność

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników do celów związanych z organizacją konkursu.

 2. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.

 3. Oceniane będą tylko prace zawierające metryczkę na odwrocie kartki.

 4. Oficjalne wyniki konkursu zostaną przesłane do placówek w formie komunikatu oraz zostaną ogłoszone na stronie www.mdk.edu.pl.

 5. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator powiadomi na stronie www MDK.

 6. Wszystkie  prace  zostaną  wyeksponowane  w  Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach oraz będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 7. Autorzy 6 najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2017 roku.

 9. Złożone w ramach konkursu prace nie podlegają zwrotowi.

 10. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 32 2222 545.