MDK‎ > ‎INFORMACJE‎ > ‎

KIERMASZ KSIĄŻKI PRZECZYTANEJ 6 lutego 2016r

opublikowane: 17 sty 2016, 11:07 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 17 sty 2016, 11:08 ]

REGULAMIN

 1. Organizatorami Kiermaszu Książki jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
 2. Kiermasz odbędzie się w sobotę, 6 lutego 2016r., w godz. 1000 – 1300
 3. Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Powstańców 6
 4. Celem Kiermaszu jest promocja czytelnictwa, wymiana książek oraz zakup książek zrobionych przez uczniów naszego miasta w ramach projektu UNICEF ,,MALI uczniowie idą do szkoły”
 5. W Kiermaszu mogą brać udział: dzieci (pod opieką rodziców, lub opiekunów), młodzież i dorośli.
 6. Książki można wymieniać .
 7. Książki przeznaczone do wymiany nie powinny być zniszczone.
 8. Niedopuszczalna jest sprzedaż innych artykułów i przedmiotów, takich m.in. jak: gry, płyty z bajkami do oglądania, zabawki itp.
 9. Aby wziąć udział w kiermaszu i mieć zapewnione miejsce na swoje książki, należy przesłać zgłoszenie na adres: sekretariat@mdk.edu.pl do dnia
  29 stycznia 2016r., w temacie e-mail prosimy wpisać: "Zgłoszenie na Kiermasz".
  1. dopuszczalne jest posiadanie kartonów na książki, które można wystawiać w okolicach stolika, jednak w taki sposób, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom kiermaszu, i nie zagrażały bezpiecznemu poruszaniu się między stoiskami
  2. wystawca może mieć na swoim stoisku maksymalnie 70 książek.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kiermaszu w przypadku większej ilości zgłoszeń, niż przewidywana ilość miejsc.
 11. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ilość książek (w przybliżeniu) adnotację „zapoznałem się z regulaminem”.
 12. Samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem stoiska na Kiermaszu
  1. zgłaszający otrzymają e -mail zwrotny od organizatorów, potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
  2. o rezygnacji z udziału w kiermaszu należy poinformować organizatorów, wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mdk.edu.pl
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże i szkody powstałe na książkach należących do wystawcy.
 14. Uczestnicy kiermaszu zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i utrzymania porządku wokół swojego stoiska.
 15. W dniu kiermaszu, uczestnik powinien stawić się ok. 30 - 15 minut przed rozpoczęciem imprezy, w celu przygotowania swojego stoiska i nie powinien opuszczać kiermaszu przed jego zakończeniem (wyjątkiem są osoby, które wymieniły lub sprzedały swoje wszystkie tytuły)
 16. Dane osobowe podane w zgłoszeniu służą Organizatorom wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem Kiermaszu.
 17. Udział w kiermaszu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w trakcie robienia fotorelacji z kiermaszu przez organizatorów.
 18. Zgłoszenie uczestnictwa w Kiermaszu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 19. UDZIAŁ W KIERMASZU JEST BEZPŁATNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Comments