Młodzieżowy Dom Kultury
41-400 Mysłowice
ul. Mikołowska 3

tel. 32-2222-545

e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl

Konto Rady Rodziców: 40 1020 2528 0000 0202 0252 2308
PKO BP SA Odział w Mysłowicach

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach