Międzyszkolny Bieg Po Zdrowie

Ekologiczny bieg po zdrowie przeznaczony jest dla uczniów klas II – VI i jak zwykle będzie miał formę zabawy- współzawodnictwa, w której konkurować będą 3-osobowe grupy uczniów z poszczególnych szkół (maksymalnie jedna trzyosobowa drużyna ze szkoły z klas II- III i jedna z klas IV- VI).

Szczegółowe informacje dotyczące biegu na początku kwietnia, po zgłoszeniu drużyny (drużyn) do udziału w biegu. Drużyny należy zgłosić do 20 marca 2020
Szczegóły dotyczące zadań zostaną przekazane opiekunom drużyn najpóźniej na początku kwietnia.

Zgłoszenia przyjmuje: sekretariat MDK lub Barbara Kawa (e-mail: barbara.kawa@gmail.com)
Comments