Muzyką malowane

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

MUZYKĄ MALOWANE – MUZYCZNE IMPRESJE W SZTUCE”
2020/2021r.


 1. Organizator:
  Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach
  ul. Mikołowska 3.

 2. Adresaci konkursu:
  Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej
  Uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej
  Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe, Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).

 3. Termin i miejsce składania prac konkursowych.
  Prace należy dostarczyć do dnia; 19 lutego 2021 roku, osobiście lub pocztą na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41‑400 Mysłowice.

 4. Cele konkursu.

   • popularyzacja wiedzy (z zakresu muzyki, jej gatunków).

   • Kształtowanie zdolności manualnych, warsztatowych.

   • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na sztukę , w szczególności na muzykę.

 5. Regulamin konkursu.

  1. Zadaniem chętnego ucznia będzie wykonanie jednej pracy.

  2. Wymagania techniczne pracy plastycznej: praca płaska, format – A3 lub A4 wykonana dowolną techniką (malarską, rysunkową, mieszaną i inną).

  3. Do etapu finałowego z jednej placówki przechodzi maksymalnie 5 prac. Prace nie podlegają zwrotowi.

  4. Każda praca na odwrocie na dodatkowej kartce ( podklejonej, dołączonej do pracy plastycznej), powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres szkoły, e-mail szkoły, ulica, miejscowość i kod pocztowy i własny tytuł pracy.

  5. Jury w osobach specjalistów, nauczycieli – plastyków, dokona oceny

  6. Zwycięzcy otrzymają nagrody, upominki, dyplomy.

  7. O rozstrzygnięciu konkursu szkoły i instytucje zostaną powiadomione 5 marca 2021 roku.
   Wyniki ogłoszone będą na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach i stronie Facebooka MDK-u.

 6. Wyjaśnienie tematu:
  Muzyką malowane – muzyczne impresje w sztuce, to temat, który może być bardzo szeroko interpretowany. Można np. do dowolnego utworu muzycznego wykonać własną interpretację, wyrażającą określony nastrój jaki ta muzyka wyraża. (może to być dowolny gatunek muzyki, taki jaki chcecie pokazać), który Was interesuje, w ujęciu realistycznym lub abstrakcyjnym. (Kompozycja może być spokojna lub dynamiczna, ekspresyjna). Ujęcia i sposób jest osobisty, własny.


Ċ
Grzegorz Gadomski,
16 lis 2020, 09:46
Comments