PROJEKT 2017‎ > ‎

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert

opublikowane: 14 mar 2019, 13:41 przez Grzegorz Gadomski

13 marca 2019 r. otwarto oferty dotyczące dostawy szaf do przechowywania odczynników chemicznych.
Szczegóły informacji znajdują się w załączonym pliku.

Otwarcie ofert

opublikowane: 14 sty 2019, 12:17 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 14 sty 2019, 12:22 ]

14 stycznia 2019r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących Dostawy sprzętu TIK dla szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu "Wysokie kompetencja w Mysłowickich szkołach podstawowych" 
Dokładne informacje znajdują się tutaj: LINK 

Nowe zapytanie ofertowe.

opublikowane: 4 sty 2019, 07:11 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 4 sty 2019, 07:16 ]

Przedstawiamy nowe zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach.
Szczegóły znajdziecie Państwo w tym miejscu: Zapytanie ofertowe

Otwarcie ofert TIK (2)

opublikowane: 20 kwi 2018, 06:29 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 20 kwi 2018, 06:31 ]

Informacja z otwarcia ofert


Szanowni Państwo

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa sprzętu TIK  dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z późn. zm.), Zamawiający podaje następujące informacje:


  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: - 482.327,81 PLN brutto.


Unieważnienie przetargu

opublikowane: 5 kwi 2018, 23:42 przez Grzegorz Gadomski

W dniu 3. kwietnia 2018 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach wpłynęło zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego. Po przeanalizowaniu całości zgromadzonej dokumentacji, ze względu na rozbieżności interpretacyjne
na zastosowanie stawki podatku VAT, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie zostaje unieważnione.

Otwarcie ofert

opublikowane: 23 mar 2018, 10:03 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 23 mar 2018, 10:05 ]

23 marca 2018r. W siedzibie MDK otwarto oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni biologiczno-przyrodniczych, geograficznych i fizycznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".
O informacji można przeczytać pod adresem: Informacja z otwarcia ofert 

Pytania i odpowiedzi

opublikowane: 14 mar 2018, 06:25 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 14 mar 2018, 06:26 ]

Pytania i odpowiedzi do przetargu na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych" znajdują się poniżej:

Otwarcie ofert

opublikowane: 5 mar 2018, 08:28 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 5 mar 2018, 09:37 ]

5 marca 2018 r. otwarto oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn."Dostawa pomocy dydaktycznych..."

Ogłoszenie przetargu

opublikowane: 23 lut 2018, 05:48 przez Grzegorz Gadomski

MDK Mysłowice ogłasza przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni matematycznych, biologiczno-przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, geograficznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”.

Nowe zapytanie ofertowe

opublikowane: 14 lut 2018, 04:02 przez Grzegorz Gadomski

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zapytaniem ofertowym, tym razem dotyczącym zakupu licencji dostępowej do programu on-line

1-10 of 16