OGŁOSZENIE

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach


Poszukujemy nauczycieli zewnętrznych z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć realizowanych w projekcie pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zajęcia projektowe będą odbywały się w szkołach na terenie Miasta Mysłowice.


LP.

Miejsce realizacji zajęć

Rok szkolny

Przedmiot nauczania

Szkoła Podstawowa nr 6 przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Mysłowicach

ul. Gen. J. Ziętka 116

tel. 32 222 63 34

e-mail: zsp01myslowice@gmail.com

2017-2018

Doradztwo zawodowe


Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

ul. Górnicza 4

tel. 32 222 24 71

e-mail: sp7_myslowice@op.pl

2017-2018

Przyroda

Geografia

Doradztwo zawodowe


Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach

ul. A. Hlonda 14

tel. 32 222 36 23

e-mail: sp13@myslowice.pl


2017-2018

Doradztwo zawodowe


Szkoła Podstawowa nr 14 w Mysłowicach

ul. 3 -go Maja 19

tel. 32 222 32 24

e-mail: sp14myslowice@gmail.com


2017-2018

Matematyka

Biologia

Chemia

Doradztwo zawodowe


Szkoła Podstawowa Nr 11 przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach

ul. Laryska 101

tel. 32 222 27 66

e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com

2018-2019

Doradztwo zawodowe


Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o bezpośredni kontakt z ww. szkołami.
Monika Adamek-Tuszyńska

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

w Mysłowicach