Informacja z otwarcia ofert TIK (2)

opublikowane: 20 kwi 2018, 06:26 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 24 kwi 2018, 04:30 ]

Informacja z otwarcia ofert


Szanowni Państwo

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa sprzętu TIK  dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z późn. zm.), Zamawiający podaje następujące informacje:


  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: - 482.327,81 PLN brutto.

  2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta 1 – – KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, cena brutto: 408.183,79

Termin dostawy –10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta 2 – F.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa, cena brutto:  

440.477,74 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta 3 – Komputer 3000 Sp. z o.o.,  ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska, cena brutto: 543.607,11 PLN

Termin dostawy – 15 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 4 – CEZAR Cezary Machnio  i Piotr Gębka ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom, cena brutto: 421.401,75 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 5 – NBIT Sp. z o.o. , ul. Metalowców 13 a, 41-500 Chorzów, cena brutto: 427.625,54 PLN

Termin dostawy – 20 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 6 – F.H.U.  „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, cena brutto: 421.209,64 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 7 – EMATECH TRADE Sp. z o.o., ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, cena brutto: 404.856,65 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku poniżej.


Ċ
Grzegorz Gadomski,
20 kwi 2018, 06:26
ĉ
Grzegorz Gadomski,
20 kwi 2018, 06:26
Ċ
Grzegorz Gadomski,
24 kwi 2018, 04:28
Ċ
Grzegorz Gadomski,
9 maj 2018, 00:46
Comments