Pytania i odpowiedzi do zapytania "Dostawa mebli ..."

opublikowane: 2 lut 2018, 00:37 przez Grzegorz Gadomski
Pytania:
  1. W załączniku nr 2 zapytania ofertowego na "dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach" ujęte zostały krzesła z zakresem regulacji 4-6.
    Jako, że jest to produkt niezgodny z normami dotyczącymi zasad doboru krzeseł w zależności od wzrostu użytkownika (nie zapewnia odpowiedniego rozmiaru siedziska) proszę o wskazanie prawidłowego dwustopniowego zakresu regulacji np. 5-6.
  2. Wskazany przez Zamawiającego został również termin realizacji zamówienia jako 40 dni kalendarzowych.
    Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie tego terminu do 55 dni roboczych.
    Termin 40 dni kalendarzowych nie jest możliwy do zapewnienia przy wskazanej ilości mebli oraz faktycznych terminach produkcji.

Odpowiedzi:
Ad 1. W załączniku nr 2 zapytania ofertowego na "dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach" wkradł się błąd, ujęte zostały krzesła z zakresem regulacji 4-6. a powinny być 5-6. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza krzesła w rozmiarze 5-6.
Ad 2. Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia : pozostaje 40 dni kalendarzowe.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 lut 2018, 00:37
Comments