Zarządzanie projektem - zapytanie ofertowe

opublikowane: 11 wrz 2014, 09:15 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 11 wrz 2014, 09:16 ]

Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Realizacja usług zarządzania projektem pn. G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – Program rozwojowy na lata 2013-15, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.z podziałem na 2 części zamówienia"

Ċ
Nieznany użytkownik,
11 wrz 2014, 09:15
ĉ
Nieznany użytkownik,
11 wrz 2014, 09:15
Comments