Regulamin konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej. 
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
3. Zasady konkursu:
Należy wykonać LAPBOOK zatytułowany „Rady na odpady”. LAPBOOK powinien zawierać informacje na temat:
 • Co to są odpady?
 • Życie śmieci – jak długo rozkładają się wybrane odpady?
 • Co to jest recykling?
 • Jakie są podstawowe zasady segregacji odpadów?
 • Sens recyklingu – co można zrobić z odpadów?
 • Polskie śmieci w liczbach.
 • Ciekawostki o odpadach.
 • Zadanie matematyczne.
Każdy LAPBOOK powinien zawierać stworzone przez uczestnika jedno zadanie matematyczne (WRAZ Z ROZWIĄZANIEM) dotyczące odpadów wytwarzanych w województwie śląskim z uwzględnieniem odpadów wytwarzanych w Mysłowicach.

Poniżej znajduje się link do filmiku pokazującego, jak wykonać przykładowy LAPBOOK.
https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II
Prace powinny być wykonane indywidualnie.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10.03.2021r. do 09.04.2021 r. Prace należy przynosić do siedziby MDK-u w Mysłowicach, ul Mikołowska 3.
5. Cele konkursu:
 • Rozwijanie ekologicznych i matematycznych zainteresowań uczniów.
 • Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska.
 • Promowanie dobrych nawyków w postaci segregacji odpadów.
 • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
6. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.
 • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.
 • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie regulaminu, ocena prac oraz wyłonienie laureatów konkursu.
 • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.
 • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
7. Prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nr szkoły, nauczyciel –opiekun (opiekunem nie musi być nauczyciel).
8. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór do pobrania w załączeniu.
9. Dodatkowe informacje można otrzymać od organizatorów konkursu: 
 • Urszula Janusz: 501 840 338,
 • Aleksandra Sarna: 698 824 276.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
ĉ
Magda Adamczyk,
15 mar 2021, 04:36
Comments