SORE‎ > ‎

Informacje

17 lipca 2014 r.

PÓŁMETEK REALIZACJI PROJEKTU:


"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki

 

Mysłowice są na półmetku realizacji projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice”

wdrażanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 Okres realizacji Projektu - od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wartość Projektu - 611 116,08 PLN

(dofinansowanie wynosi 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa)

 

W projekcie brało udział 16 placówek z terenu Powiatu m. Mysłowice.

W ramach Rocznych Planów Wspomagania placówek objętych wsparciem zostały zrealizowane następujące oferty doskonalenia dla nauczycieli:

 

OFERTA NR 1

„Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” – oferta była skierowana do:

·         Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

·         Zespołu Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

·         II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich

 

OFERTA NR 2

„Ocenianie kształtujące” – oferta była skierowana do:

·         Szkoły Podstawowej nr 9 im. Bernarda Świerczyny w Mysłowicach.

 

OFERTA NR 3

„Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” – oferta była skierowana do:

·         Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w  Mysłowicach

·         Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Augusta Hlonda w Mysłowicach

 

OFERTA NR 6

„Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej” – oferta była skierowana do:

·         Przedszkola nr 12 w Mysłowicach.

 

OFERTA NR 7

„Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła” – oferta była skierowana do:

·         Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików w Mysłowicach.

 

OFERTA NR 11

„Praca z uczniem zdolnym” – oferta była skierowana do:

·         Przedszkola nr 7 w Mysłowicach.

 

OFERTA NR 12

„Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – oferta była skierowana do:

·         Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach

·         Szkoły Podstawowej nr 13 im. Z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach

·         Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w  Mysłowicach

·         Gimnazjum nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Mysłowicach

 

OFERTA NR 16

„Rodzice są partnerami szkoły” – oferta była skierowana do:

·         I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach

 

OFERTA NR 20

„Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” – oferta była skierowana do:

·         Szkoły Podstawowej nr 10 im. Karola Miarki w Mysłowicach

·         Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Generała Jerzego Ziętka w Mysłowicach

 

Ponadto w ramach przedsięwzięcia funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, pozwalające na wymianę doświadczeń pomiędzy dyrektorami/dyrektorkami oraz nauczycielami/nauczycielkami szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie.

 

Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. W roku szkolnym 2013/2014 członkowie sieci korzystali z własnych doświadczeń, ale sięgali też po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracowali pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

 

Tematyka zrealizowana w ramach pracy poszczególnych sieci:

1.       SIEĆ DYREKTORÓW/DYREKTOREK

·         Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

2.       SIEĆ MATEMATYKÓW/MATEMATYCZEK

·         Jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki?

3.       SIEĆ NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

·         Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

4.       SIEĆ PEDAGOGÓW/PEDAGOŻEK - WYCHOWAWCÓW/WYCHOWAWCZYŃ

·         Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu rozpoczynamy drugi cykl szkoleń. Więcej informacji na ten temat już niedługo na stronie.
                                                                                                                                                                            Hanna Tabor - koordynator projektu
____________________________________________________


01.09.2014 r.
KOLEJNY CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Z POWIATU m. MYSŁOWICE


w ramach realizacji Projektu:

 "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice"


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki

 

Mysłowice są na półmetku realizacji projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice”

wdrażanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Okres realizacji Projektu - od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wartość Projektu - 611 116,08 PLN

(dofinansowanie wynosi 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa)

 

 W kolejnym etapie projektu zaplanowano:

1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu w oparciu o jedną ofertę doskonalenia na dany rok szkolny;

2. Dalszą pracę czterech tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia – jest to grupa nauczycieli z różnych placówek, która w zorganizowany sposób współpracuje ze sobą w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem poprzez regularne spotkania i wymianę doświadczeń na platformie internetowej;

 

 

W Projekcie biorą udział szkoły/przedszkola z terenu Powiatu m. Mysłowice.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie unijnym, chcący podnieść swoje kompetencje i umiejętności zawodowe muszą złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne u Szkolnych Koordynatorów Rozwoju Edukacji (SORE): Aldona Golonka, Danuta Pypłacz, Anna Raczyńska, Małgorzata Siupka.


Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji, przyjętym Uchwałą Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Dom Kultury w Mysłowicach z dnia 05.09.2013 r.  

 

Więcej informacji u Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na końcu strony:


 

 

                                                                                                                                                                            Hanna Tabor - koordynator projektu