Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ogłasza przetarg.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, konsultacje realizowane w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz funkcjonowania Sieci Współpracy i Samokształcenia) dla uczestników projektu: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice".
Projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Szczegóły w załączniku.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
6 lut 2014, 13:08
ĉ
Grzegorz Gadomski,
7 lut 2014, 12:03
Ċ
Grzegorz Gadomski,
6 lut 2014, 13:03