SORE‎ > ‎

Wyniki postępowania


WYNIKI POSTĘPOWANIA


WYBÓR WYKONAWCY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO ZAKUPU ARTYKUŁÓW BIUROWYCH


W dniu 29.11.2013 r. przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu artykułów biurowych w ramach projektu: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – realizowanego w terminie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.


Firmy, które złożyły swoje oferty uzyskały następującą ilość punktów:


Lp.

Nazwa Oferenta

Cena

Ocena ofert

1.

P.H.U. VECTOR Sp. z o.o.

16017,34

100 pkt

2.

BIURO PLUS Jerzy Rożen, Katowice

16481,16

97,18 pkt

3.

Firma Handlowa FIS Barbara Szojda, Mysłowice

17014,15

94,14 pkt


Najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100 pkt. przedstawiła Firma P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. W ocenie firm wzięto pod uwagę fakt, że firma VECTOR jako jedyna przedstawiła ceny na wszystkie artykuły zawarte w zapytaniu, aby jednak upewnić się, że jest to oferta najkorzystniejsza porównano ceny tylko tych artykułów, które przedstawiły wszystkie firmy składające ofertę do w/w zapytania.

Wartość całkowita oferty firmy P.H.U. VECTOR to 21 411,00 zł brutto (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta jedenaście zł).