Wyniki zapytania ofertowego

nr MDK.092.1.2013

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-17 października 2013 r. zwrócono się telefonicznie, bądź drogą mailową, bądź poprzez wizytę w punkcie usługowym, z zapytaniem ofertowym nr MDK.092.1.2013 – dotyczącym przedstawienia oferty związanej z zakupem telefonów komórkowych, bezprzewodowego Internetu i usług telekomunikacyjnych w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do 6 niżej wymienionych wykonawców:

 • PLAY. Autoryzowany punkt Sprzedaży Mysłowice

 • Vobis filia Mysłowice

 • Salon ORANGE Mysłowice

 • T-Mobile Dealer Baltimpex Telecom Mysłowice

 • Plus GSM Dealer T1, Mysłowice

 • Masłowscy Development Magdalena Masłowska Cyfrowy Polsat Mysłowice

Do dnia 27.10.2013 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

 • T-Mobile Dealer Baltimpex Telecom Mysłowice

 • Salon ORANGE Mysłowice

 • Masłowscy Development Magdalena Masłowska Cyfrowy Polsat Mysłowice

Oferty ocenione zostały w oparciu o kryterium wskazane w zapytaniu ofertowym, którym było 100% ceny. Zastosowano skalę od 0 do 100 punktów.


Ocena poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

 1. Masłowscy Development Magdalena Masłowska Cyfrowy Polsat, 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 75 – 100 pkt

 2. Salon ORANGE, 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 75 – 80,74 pkt

 3. T-Mobile Dealer Baltimpex Telecom, 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 7 – 66,01 pkt

Firma Masłowscy Development Magdalena Masłowska Cyfrowy Polsat Mysłowice przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100 pkt.


Dziękujemy wszystkim oferentom za zgłoszone oferty.