Wyniki zapytania ofertowego

nr MDK.092.2.2013


Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr MDK.092.2.2013 z dnia 07.10.2013 r. w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące przedstawienia oferty związanej z zakupem laptopów, pendrivów, projektorów multimedialnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Do dnia 23.10.2013 r. otrzymano 4 oferty. Oferty ocenione zostały w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym. Zastosowano skalę od 0 do 100 punktów.


Ocena poszczególnych ofert przedstawia się następująco:


Część A

 • Firma „NEONET”, 41-400 Mysłowice, ul. Bończyka 40 – 100 pkt

 • Firma „Vobis", 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 75 – 81,84 pkt

 • Firma Media Markt, 40-506 Katowice, ul. Alpejska 6 – 55,74 pkt

 • RTV EURO AGD w Katowicach – 0 pkt (brak oferty)


Część B

 • Firma „NEONET”, 41-400 Mysłowice, ul. Bończyka 40 – 100 pkt

 • Firma „Vobis", 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 75 – 89,02 pkt

 • Firma Media Markt, 40-506 Katowice, ul. Alpejska 6 – 83,99 pkt

 • RTV EURO AGD w Katowicach – 0 pkt (brak oferty)


Część C

 • Firma Media Markt, 40-506 Katowice, ul. Alpejska 6 – 100 pkt

 • Firma „NEONET”, 41-400 Mysłowice, ul. Bończyka 40 – 85,5 pkt

 • RTV EURO AGD w Katowicach – 84,14 pkt

 • Firma „Vobis", 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 75 – 0 pkt (inne parametry)


Zrezygnowano z oceny ofert w części D, ponieważ artykuły w niej zawarte zostaną wybrane przy materiałach reklamowych z uwagi na możliwość zamieszczenia na nich logotypów projektu.

W części A zapytania ofertowego Firma NEONET w Mysłowicach przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100.

W części B zapytania ofertowego Firma NEONET w Mysłowicach przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100.

W części C zapytania ofertowego Firma Media Markt w Katowicach przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100.Dziękujemy wszystkim oferentom za zgłoszone oferty.