Wyniki zapytania ofertowego

nr MDK.092.4.2013Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr MDK.092.4.2013 z dnia 04.11.2013 r. w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące przedstawienia oferty związanej z zakupem towarów i usług promocyjnych.

Do dnia 15.11.2013 r. otrzymano 4 oferty. Oferty ocenione zostały w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym. Zastosowano skalę od 0 do 100 punktów.


Ocena poszczególnych ofert przedstawia się następująco:


Część Pierwsza

  • AC 1991 POKALE, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 135 – 100 pkt

  • Zakład Poligrafii "INTROART", 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 21 – 40,74 pkt

  • F.H.U. LIGRAF, - 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 19 – 38,97 pkt

  • Marek Szarycki Studio Reklamy Beata i Marek Szaryccy S.C, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 4 – 38,54 pkt


Część Druga

  • AC 1991 POKALE, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 135 – 100 pkt

  • F.H.U. LIGRAF, - 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 19 – 89,67 pkt

  • Zakład Poligrafii "INTROART", 41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 21 – 0 pkt

  • Marek Szarycki Studio Reklamy Beata i Marek Szaryccy S.C, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 4 – 0 pkt


Zarówno w pierwszej części, jak i drugiej części zapytania Firma AC 1991 POKALE przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując w każdej maksymalną ilość punktów – 100 pkt.Dziękujemy wszystkim oferentom za zgłoszone oferty.