Wyniki zapytania ofertowego

nr MDK.092.5.2013Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr MDK.092.5.2013 z dnia 16.11.2013 r. w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące przedstawienia oferty związanej z zakupem materiałów piśmienniczych i biurowych do zajęć warsztatowych i na potrzeby biura projektu.

Do dnia 28.11.2013 r. otrzymano 3 oferty. Oferty ocenione zostały w oparciu o kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym. Zastosowano skalę od 0 do 100 punktów.


Ocena poszczególnych ofert przedstawia się następująco:


  • P.U.H. „VECTOR” Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29 – 100 pkt

  • BIURO PLUS Jerzy Rożen, 40-601 Katowice, ul. Kolejowa 19 – 97,18 pkt

  • Firma Handlowa FIS Barbara Szojda, 41-412 Mysłowice, ul. Gen. J. Ziętka 108 – 94,14 pkt


Firma P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100 pkt. W ocenie firm wzięto pod uwagę fakt, że jako jedyna firma VECTOR przedstawiła ceny na wszystkie artykuły zawarte w zapytaniu, aby jednak upewnić się, że jest to oferta najkorzystniejsza, porównano ceny tylko tych artykułów, które przedstawiły wszystkie firmy składające ofertę do w/w zapytania.
Dziękujemy wszystkim oferentom za zgłoszone oferty.