XVI WIRTUALNE MIĘDZYSZKOLNE ŚWIĘTO ZIEMI „15 km”

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) tegoroczne Święto Ziemi odbędzie się w nowej, wirtualnej  formule. 

CZĘŚĆ I 
tegorocznych prac polegała na nakręceniu filmiku o ciekawych miejscach znajdujących się w odległości do 15 km od Mysłowic, oraz dodatkowo o Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Jeżeli filmy zostały wykonane prosimy o: 
 1. nadesłanie ich do końca kwietnia na adres: barbara.kawa@gmail.com 
 2. lub sekretariat@mdk.edu.pl, (z tytułem Święto Ziemi 2020 MDK Mysłowice i tytuł filmu oraz szkoła i autorzy );
 3. lub umieszczenie ich na You Tubie i przesłanie adresu.
(Jednocześnie przypominamy o konieczności nadesłania zgód na publikacje.)

CZĘŚĆ II
 1. Tradycyjny bieg ekologiczny zostanie zastąpiony „Biegiem wirtualnym”;
 2. W biegu można startować indywidualnie, lub grupowo (do 3 osób), nie ograniczamy ilości grup startujących z jednej szkoły; zachowujemy jednak przedział wiekowy- II- VI klasa.
 3. Chętni do „biegu” powinni się zarejestrować (podać imię, nazwisko oraz mail na adresy podane w pkt IA lub IB. Termin zgłoszenia do biegu upływa 25 kwietnia
 4. Udział w biegu polegać będzie na codziennym rozwiązaniu dwóch zadań, które zostaną przesłane na te adresy (wszystkie zadania będzie można wykonać bez wychodzenia z domu!). Pierwsze 2 zadania zostaną wysłane 24 kwietnia. 
 5. Rozwiązania zadań należy odesłać na adres: barbara.kawa@gmail.com. Jeśli grupa nie rozwiąże wszystkich zadań w danym dniu, lub któregoś dnia nie odeśle odpowiedzi- za dane zadanie lub dzień otrzyma 0 pkt. 
 6. Konkurs będzie trwał do 6 maja. 
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 maja
 8. Zadania będą związane z logicznym myśleniem, ochroną przyrody, historia Mysłowic oraz Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 9. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni po ustaniu pandemii i powrocie uczniów do szkół.
Dyrekcja MDK
Oraz BK

Podstrony (1): Wyniki konkursu
Comments