Międzyszkolny projekt przyrodniczy "15 km"

Projekt przeznaczony jest dla 3- 4 osobowych zespołów uczniowskich z klas I- VIII i można go wykonać do końca marca.

Co należy zrobić?
Należy wybrać jakieś interesujące miejsce, położone nie dalej niż 15 km od Mysłowic. Interesujące czyli takie, które chętnie pokazalibyście komuś spoza Mysłowic z uwagi na jego walory przyrodnicze, historyczne, edukacyjne bądź rozrywkowe. Trzeba określić, jak można się tam dostać i jakie atrakcje czekają na odwiedzających. Należy nakręcić filmik prezentujący wybrane przez Was miejsce (np.: spacer po mysłowickich zabytkach, zalew w Dziećkowicach, Nikiszowiec- miasto z czerwonej cegły, Trójkąt Trzech Cesarzy itp.,) 

Filmik MUSI mieć interesujący tytuł. Pomysł i wykonanie musi być Wasze! Kręcąc film, nie narażajcie swojego bezpieczeństwa. Róbcie to pod opieką dorosłych! 

Bohaterami filmiku musicie być Wy, ale możecie też wzbogacić swoje dzieła o różne techniki animacji. Zabawne, wesołe, komiczne przedstawienie treści zazwyczaj bardziej przemawia do odbiorców niż sucha dydaktyka. Z napisów końcowych filmu widz musi poznać autorów filmu, szkołę w której się uczą i opiekuna grupy (nauczyciela lub rodzica). Film nie może trwać dłużej niż 5 minut ale może być krótszy.
Filmiki wykonywane w ubiegłym roku przez uczniów na konkurs „Między zabawą i nauką” mogą Wam pomóc w nakręceniu filmiku na tegoroczny konkurs (znajdziecie je na stronie MDK)

Jeśli w filmie wykorzystacie muzykę, to powinna być w Waszym wykonaniu lub taka, do której nikt nie będzie sobie rościł praw autorskich. Oprócz filmu konieczna będzie zgoda na ich publikację w Internecie (informacje na stronie MDK).
Filmiki będą prezentowane na stronie internetowej MDK oraz na YouTube, dlatego wymagana będzie zgoda rodziców na publikację obrazu. 

Prace powinny być przekazane na pendrivach do sekretariatu MDK (41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 3) w terminie do 30 marca 2020. Pendrivy -po zgraniu filmików zostaną zwrócone właścicielom. Pendrivy i zgody na publikację proszę umieścić w zaklejonej kopercie lub taczce opisanej nazwiskiem opiekuna, telefonem kontaktowym oraz numerem szkoły. 

W razie wątpliwości można kontaktować się z Barbarą Kawa: 
mail: barbara.kawa@gmail.com 
Tel: 79 55 99 251, lub 32 223 20 60 

Informacje dla nauczycieli:
Każda szkoła może przysłać maksymalnie 3 prace z klas I- III, 3 prace z klas IV- VI i 3 prace z IV- VIII. W przypadku większej ilości prosimy przeprowadzić wewnętrzne eliminacje na poziomie szkoły.
Uczniowie powinni wykonywać prace pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub nauczyciela)
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (klasy I- III, IV– VI i VII- VIII) przez JURY z MDK.
Najlepsze zostaną zaprezentowane w kwietniu na Międzyszkolnym Święcie Ziemi, które podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w 7 maja 2020.
Comments