KONKURS RECYTATORSKI

Regulamin 2022


I. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach


II. Cele konkursu:

 1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.

 2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.

 3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.

 4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy.

III. Warunki regulaminowe:

 1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI i VII– VIII szkół podstawowych

 2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

 3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, zgodność z tematyką edycji konkursu.

 4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na: zrozumienie treści utworu naturalność wypowiedzi poprawność dykcji prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

 5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.

IV. Tematyka konkursu:


DLA KL. IV-VI

POEZJA - Wiersze, które przynoszą wiosnę – wiosna w poezji dziecięcej.
PROZA - Kocha, lubi , szanuje...emocje i uczucia, z którymi czasem trudno sobie poradzić - w książkach Grzegorza Kasdepke (w 50 tą rocznicę urodzin autora).
lub: "Pracą dziecka jest zabawa" - świat dziecięcych zabaw i radości w poezji Joanny Papuzińskiej.


DLA KL.VII-VIII

POEZJA - Miej serce i patrzaj w serce – świat romantycznych uczuć w poezji A. Mickiewicza, w związku z Rokiem Polskiego Romantyzmu (w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów”).

PROZA - Magia spotkania z drugim człowiekiem - w powieściach Charlesa Dickensa (w 210.rocznicę urodzin).
lub
"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać" - o sile marzeń w powieściach Lewisa Carrolla (w 190. rocznicę urodzin).


V. KRYTERIA OCEN:

Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:

    • dobór repertuaru,

    • kultura słowa,

    • interpretacja utworu,

    • ogólny wyraz artystyczny

Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.


VI. Sprawy organizacyjne:

 1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 16 maja 2022 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl.
  Do tego dnia na e-mail sekretariat@mdk.edu.pl należy również przesłać wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych załączony do tego regulaminu.

 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie on-line 2 i 3 czerwca 2021r. poprzez aplikację Google Meet.

 3. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 4. Przed planowym przesłuchaniem, uczestnicy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymają link do spotkania online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet oraz szczegółowe instrukcje dotyczące przebiegu przesłuchania. Jeśli do połączenia będzie wykorzystywany telefon, przed występem należy zainstalować na nim tę aplikację.

 5. W celu zapewnienia prawidłowej transmisji, do połączenia się należy wykorzystać dowolne konto e-mail w Gmail lub szkolne konto Google WorkSpace.

Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych.


O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce w auli Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach).