Regulamin konkursy recytatorskiego 2023

I. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach


II. Cele konkursu:

 1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską i obcą, szukanie w niej współczesnych wzorców osobowych, poznawanie wartości moralnych, kształcenie delikatności uczuć.

 2. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie marzeń i wzruszeń poprzez czytelnictwo.

 3. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.

 4. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji i prozy.

III. Warunki regulaminowe:

 1. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI i VII– VIII szkół podstawowych

 2. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

 3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria: wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu, dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora, zgodność z tematyką edycji konkursu.

 4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na: zrozumienie treści utworu naturalność wypowiedzi poprawność dykcji prawidłową interpretację, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.

 5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów: poetyckiego i fragmentu prozy.

IV. Tematyka konkursu:

Klasy 4-6:

Poezja

„I błąd się przyda na coś, przynajmniej na przestrogę dla drugich” – bajki Aleksandra Fredry jako nauka i zwierciadło ludzkiego życia (Aleksander Fredro jako patron Roku 2023).

Proza

„Pracować nad sobą trzeba do końca życia, bo zawsze jeszcze można coś poprawić” – o wartości rodziny i przyjaźni w powieściach Małgorzaty Musierowicz.


Klasy 7-8:

Poezja

„Nic dwa razy się na zdarza…” – poezja jako sposób i odpowiedź na życie. Wiersze Wisławy Szymborskiej w 100. rocznicę urodzin poetki (Rok 2023 – Rokiem W. Szymborskiej).

Proza

„Łatwiej uwierzyć w kłamstwo niż w prawdę”- życie jako kryminalna zagadka w powieściach Agathy Christie.


V. KRYTERIA OCEN:

Komisje oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,

 • kultura słowa,

 • interpretacja utworu,

 • ogólny wyraz artystyczny

Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznana przez jurora może wynosić 20.


VI. Sprawy organizacyjne:

 1. Zgłoszenia uczestników dokonuje się w terminie do 19 maja 2023 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl.

 2. Do tego dnia na e-mail sekretariat@mdk.edu.pl należy również przesłać wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych załączony do tego regulaminu.

 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie on-line 30-31 maja 2023r. poprzez aplikację Google Meet.

 4. O dokładnym terminie występu (data, godzina) uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 5. Przed planowanym przesłuchaniem, uczestnicy na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymają link do spotkania online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet oraz szczegółowe instrukcje dotyczące przebiegu przesłuchania. Jeśli do połączenia będzie wykorzystywany telefon, przed występem należy zainstalować na nim tę aplikację.

Szkołę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych.


O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy podczas przesłuchań konkursowych. Będzie ona miała miejsce w auli Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach).