OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„KOSMICZNE PRZYGODY, WYCIECZKA W KOSMOS”,
(Jedną z inspiracji może być twórczość Stanisława Lema).


I. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

ul. Mikołowska 3.

II. Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej

IV – VIII Szkoły Podstawowe

Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe,

Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).

III. Termin i miejsce składania prac konkursowych.

Prace należy dostarczyć do dnia 18 lutego 2022 roku, osobiście lub pocztą

na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41‑400 Mysłowice.

IV. Cele konkursu.

  • popularyzacja wiedzy (dotyczy legend, i opowiadań, ogólnie literatury science fiction związanej z kosmosem).

  • Kształtowanie zdolności manualnych, warsztatowych.

  • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na zjawiska w przestrzeni kosmicznej.

V. Regulamin konkursu.

 1. Zadaniem chętnego ucznia będzie wykonanie jednej pracy.

 2. Wymagania techniczne pracy plastycznej: praca płaska, format – A3, A4 wykonana dowolną techniką ( malarską, rysunkową, mieszaną i inną np. grafika).

 3. Do etapu finałowego z jednej placówki przechodzi maksymalnie 5 prac.  Prace nie podlegają zwrotowi.

 4. Każda praca na odwrocie na dodatkowej kartce (podklejonej, dołączonej do  pracy plastycznej), powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres szkoły, e-mail szkoły, ulica, miejscowość i kod pocztowy i własny tytuł pracy.

 5. Jury w osobach specjalistów, nauczycieli – plastyków, dokona oceny.

 6. Zwycięzcy otrzymają nagrody, upominki, dyplomy.

 7. Ogłoszenie konkursu zostanie umieszczone 15 marca 2022roku na stronie mdk.edu.pl i stronie Facebooku.

 8. Na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach zostanie także podany termin i miejsce rozdania dyplomów i nagród dla laureatów konkursu.

 9. Wyjaśnienie tematu:

 10. „Kosmiczne przygody, wycieczka w kosmos” – mogą być też rozumiane jako np. ilustracja, interpretacja dowolnego opowiadania, legendy - ogólnie też literatury o tematyce science fiction (z całym bogactwem zjawisk w kosmosie)