Regulamin XXIV Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

rok szkolny 2022/2023

Tegoroczny festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.

Festiwal będzie odbywał się w formie zdalnej.

Cele festiwalu:

Organizatorzy:

- Młodzieżowy Dom Kultury

Oceniane kategorie:

I. Zespoły i soliści muzyczni różnego typu - program składający się z maksymalnie dwóch utworów w języku polskim o łącznym czasie trwania
    do 10 minut

a. instrumentalne

b. instrumentalno-wokalne, chóry

c. wokalne

d. poezja śpiewana

e. folklorystyczne (z wyjątkiem zespołów rockowych)


Szkołę lub placówkę może reprezentować najwyżej dwóch solistów w każdej z grup wiekowych. Solista nie może być członkiem innego zespołu muzycznego biorącego udział w festiwalu.

II. Zespoły taneczne, pary i soliści - czas prezentacji do 15 minut

a. taniec towarzyski 

b. miniatura taneczna (inscenizacja taneczna)

c. taniec i piosenka

d. zespoły folklorystyczne

e. pantomima

f. disco-dance, disco-show

g. hip hop, break dance

h. inne propozycje taneczne

Pary taneczne i soliści nie mogą być członkami innych zespołu tanecznych biorących udział w festiwalu. Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu lub pary.

III. Zespoły teatralne i soliści - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

a. teatr poezji i estrady poetyckie

b. teatr publicystyczny

c. teatr dramatyczny

d. teatr lalkowy

e. kabaret

f. monodram, monolog, stand up.

g. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp.)


Soliści nie mogą być członkami innych zespołu teatralnych biorących udział w festiwalu. Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.

Zgłoszenia wykonawców dokonuje się w terminie do 31 marca 2023r. poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.mdk.edu.pl.

Materiały wideo oraz skany zgód należy przesłać do 5 kwietnia 2023r. 


PROSIMY NIE PRZEKRACZAĆ POWYŻSZYCH TERMINÓW !!! 


Wymagania dotyczące materiału wideo.

Procedura zgłaszania wykonawców.


Wszelkie problemy z przesłaniem materiałów należy niezwłocznie zgłaszać na adres sekretariat@mdk.edu.pl


ZAŁĄCZNIKI