REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI

„ZAPOMINANE PIOSENKI”

Cykl piosenek znanych artystów polskiej sceny

(żyjących jak i nieżyjących) 

W roku szkolnym 2022/2023 konkurs dotyczy piosenek          

   Ireny Jarockiej.


Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice

CELE KONKURSU:


TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w auli  budynku II Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godziny oraz ostatecznego terminu konkursu. O wszystkich zmianach zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni


WARUNKI UCZESTNICTWA:

     

 TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie www.mdk.edu.pl 

Kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl lub osobiście w Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 w  terminie do 17 lutego 2023r.

Harmonogram występów zostanie umieszczony na stronie internetowej www.mde.edu.pl  w zakładce konkursy i odbędzie się w marcu.

Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

KRYTERIA OCENIANIA JURY


   Jury konkursowe, w skład, którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego wyłoni najlepszych wykonawców. Jury konkursowe oceniać będzie:


      SPRAWY ORGANIZACYJNE:Nagrody:

                        Laureaci otrzymują nagrody i upominki.