Regulamin XXV Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
rok szkolny 2023 / 2024

Tegoroczny festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.
Festiwal będzie odbywał się w formie zdalnej.

Cele festiwalu:

Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury

Oceniane kategorie:

I. Zespoły i soliści muzyczni różnego typu - program składający się z maksymalnie dwóch utworów w języku polskim o łącznym czasie trwania do 10 minut

a. instrumentalne

b. instrumentalno-wokalne, chóry

c. wokalne

d. poezja śpiewana

e. folklorystyczne (z wyjątkiem zespołów rockowych)


Szkołę lub placówkę może reprezentować najwyżej dwóch solistów w każdej z grup wiekowych. Solista nie może być członkiem innego zespołu muzycznego biorącego udział w festiwalu.

II. Zespoły taneczne, pary i soliści - czas prezentacji do 15 minut

a. taniec towarzyski 

b. miniatura taneczna ( inscenizacja taneczna)

c. taniec i piosenka

d. zespoły folklorystyczne

e. pantomima

f. disco-dance, disco-show

g. hip hop, break dance

h. inne propozycje taneczne

Pary taneczne i soliści nie mogą być członkami innych zespołu tanecznych biorących udział w festiwalu. Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu lub pary.

III. Zespoły teatralne i soliści - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

a. teatr poezji i estrady poetyckie

b. teatr publicystyczny

c. teatr dramatyczny

d. teatr lalkowy

e. kabaret

f. monodram, monolog, stand up.

g. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp.)

Soliści nie mogą być członkami innych zespołu teatralnych biorących udział w festiwalu. Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.

Zgłoszenia wykonawców dokonuje się w terminie do 05  kwietnia 2024 r. poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.mdk.edu.pl.
Materiały wideo oraz skany zgód należy przesłać do 19 kwietnia 2024 r. 


PROSIMY NIE PRZEKRACZAĆ POWYŻSZYCH TERMINÓW !!! 


Wymagania dotyczące materiału wideo.

Procedura zgłaszania wykonawców.


Wszelkie problemy z przesłaniem materiałów należy niezwłocznie zgłaszać na adres festiwal@mdk.edu.pl

ZAŁĄCZNIKI