Młodzieżowy Dom Kultury

41-400 Mysłowice

ul. Mikołowska 3

(Budynek II LO w Mysłowicach)


tel. 32-2222-545


e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl


Konto Rady Rodziców:
40 1020 2528 0000 0202 0252 2308

PKO BP SA Odział w Mysłowicach