Inspektor Ochrony Danych Osobowych:


Monika Kania

e-mail: iod@ckziu-myslowice.pl

telefon: 32-666-31-32