Klauzula informacyjna


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:


  1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

  2. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 3 rerprezentowany prze dyr. Monikę Adamek-Tuszyńską.

  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Kania

  4. Wybrane dane będą przekazywane organom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

  6. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze operacje przetwarzania.

  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  8. Pni / Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych prze MDK rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana / Pani zgody / zgód oraz oświadczeń.