Sprawozdanie z XXV Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

Sprawozdanie z XXV Festiwalu Kultury Młodzieży SzkolnejImpreza organizowana była przez Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku w formie zdalnej  Uczestniczyło w niej  76 zespołów. Udział wzięli uczestnicy z następujących placówek : Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Jaworznie,  Ognisko Pracy Pozaszkolnej W Mikołowie, Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach,  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach, Szkoła Podstawowa nr 11
w Mysłowicach, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów rodu Kossaków w Tychach, Młodzieżowy Dom Kultury z Rybnika, II liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach ;


Kategorie: 


Lista Laureatów, ustalona przez Komisję Konkursową w składzie:

przedstawia się następująco:


KATEGORIA TANECZNA


Klasy 1-3

I miejsce  – BĄBLE MDK NR1 TYCHY 

II miejsce – MISZ MASZ MDK MYSŁOWICE 

III miejsce – TO I OWO MDK NR 1 TYCHY 

Wyróżnienia: Mini Remix MDK NR 1 TYCHY

                       Mini Reflex MDK RYBNIK

Klasy 4-6 

I miejsce  – MAŁY REFLEX MDK RYBNIK

II miejsce – REMIX MDK NR1 TYCHY 

III miejsce  – ILUZJA MDK NR1 TYCHY 


Klasy 7-8

I miejsce  – REFLEX JUNIOR MDK RYBNIK 

II miejsce  – MAGIA MDK MYSŁOWICE 


Szkoły Ponadpodstawowe:

I miejsce  – TIP TOP MDK NR1 TYCHY 

II miejsce – REFLEX MDK RYBNIK 

III miejsce  –SLIDE OPP RYBNIK 


KATEGORIA  MUZYCZNA


Szkoły podstawowe 


Klasy I-III


Soliści


I miejsce  MAJA GAWEŁ Z MDKU I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W MYSŁOWICACH

II miejsce   LAURA GARBACZ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BĘDZINIE

III miejsce HANNA URBANIK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W MYSŁOWICACH

Wyróżnienia: MARTYNA WOJDAT ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W MYSŁOWICACH


Klasa IV-VI


Soliści

I miejsce   HANNA WOJTKOWSKA  ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BĘDZINIE

II miejsce  LENA ROSIKOŃ ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BĘDZINIE

III miejsce ZOFIA ENGLISZ Z MDKU W MYSŁOWICACH

Wyróżnienie: ALICJA ŻYMŁA ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W MYSŁOWICACH


Klasa VII-VIII


Soliści


I miejsce NATALIA LEMANTOWICZ STUDIA ARTYSTYCZNE RONDA RABANDA  Z CHORZOWA

II miejsce ZUZANNA PODOLAK OPP Z MIKOŁOWA

III miejsce ANTONINA KARPOWICZ ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W MYSŁOWICACH


Szkoły ponadpodstawowe


I miejsce: OLIWIA KOTARA Z MDKU W MYSŁOWICACH


Zespoły wokalne


Klasy I-III

I miejsce DUET MIKOŁAJ I KASIA ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE

II miejsce  BĄBLE Z MDKU NR 1 W TYCHACH

III miejsce SKALA ( SARA WOJMARSKA) Z MDKU W MYSŁOWICACH

WYRÓŻNIENIA: ZIELONE NUTKI ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W MYSŁOWICACH


Klasa IV-VI

I miejsce  AKORD ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W MYSŁOWICACH

II miejsce DYSZKA ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W MYSŁOWICACH

III miejsce ANANASY Z PIĄTEJ KLASY ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W MYSŁOWICE


Zespoły wokalno–instrumentalne


Klasa I-III

I miejsce – KLASA 3B ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W MYSŁOWICACH

II miejsce – TONFORMACJA Z MDKU NR 1 W TYCHACH


Klasa IV-VI

Wyróżnienie: TIKA TUKA TAM Z MDKU NR 1 W TYCHACH


Zespoły:


Klasa VII-VI 

Wyróżnienie: URWANI Z CHOINKI ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15  W JAWORZNIE


Zespoły instrumentalne:


Klasy IV-VI

I miejsce – MUZYKALNI ZE   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BĘDZINIE

II miejsce – KWARTET FLETOWY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BĘDZINIE


KATEGORIA TEATRALNA


Klasa I-III

I miejsce:  SKARB PIRATÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W MYSŁOWICACHKlasa IV-VI

I miejsce: HAŁABAŁA Z MDKU NR 1 W TYCHACH


Szkoły ponadpodstawowe

Wyróżnienie: BOHEMA Z MDKU W MYSŁOWICACH


  Zapraszamy na uroczysty odbiór nagród 11 czerwca 2024 r. Na godzinę 16.30 w auli MDK na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach. Doceniając ogromny wkład pracy i wysiłek w tym trudnym czasie bardzo wszystkim dziękujemy, składamy też serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom przygotowującym zespoły do uczestnictwa w naszej wieloletniej tradycyjnej imprezie. 

         

 Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy za rok.