KONKURS   PLASTYCZNY   ,,ŚLĄSK TO WIELKA RZECZ”


       W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego zapraszamy serdecznie na Konkurs Plastyczny pokazujący piękno Śląska i jego historii np.: Powstania Śląskie, tradycje, zwyczaje i ciekawostki śląskie w formie plastycznej.

I. Organizator :

      Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

             ul. Mikołowska 3.

      II. Adresaci konkursu:

             Uczniowie klas I – III      Szkoły Podstawowe

             IV – VIII Szkoły Podstawowe

Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe,  Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).

III. Termin i miejsce składania prac konkursowych.
Prace należy dostarczyć  do dnia;  15 maja 2023 roku, osobiście lub pocztą
na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41 – 400 Mysłowice.

  

IV.  Cele konkursu.


V.    Regulamin konkursu.

1   Zadaniem chętnego ucznia będzie wykonanie jednej pracy.

2  Wymagania techniczne pracy plastycznej: praca płaska, format – A3. wykonana dowolną techniką ( malarską, rysunkową, mieszaną i inną np. grafika). 

3. Do etapu finałowego z jednej placówki przechodzi maksymalnie 5 prac. Prace nie podlegają zwrotowi.

4. Każda praca na odwrocie na  dodatkowej kartce ( podklejonej, dołączonej do pracy plastycznej),
powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, adres szkoły, e-mail szkoły, ulica, miejscowość i kod pocztowy
i własny tytuł  pracy.

5. Jury w osobach specjalistów, nauczycieli – plastyków, dokona oceny.

6. Zwycięzcy otrzymają nagrody, upominki, dyplomy.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu na stronie na stronie mdk.edu.pl oraz Facebooku Młodzieżowego Domu Kultury.

Wyjaśnienie tematu:

„Śląsk to wielka rzecz” – można zaprezentować np. wydarzenie historyczne związane ze Śląskiem, tradycje, zwyczaje i ciekawostki śląskie w formie plastycznej. Liczy się pomysł i ciekawe wykonanie.